Nu også digitale spillercertifikater

Nu kan papirgangen ved klubskifter klares digitalt via KlubOffice. Slut med nussede certifikater i gamle mapper, nu lagres det hele online.


Velkommen til nye spillere - nemt og digitalt (foto: Bob Gisselmann)
 

 
Efterårets sæsonstart betyder et goddag til elektroniske spillercertifikater. Ved et klubskifte behøver klublederen i den afgivende klub ikke længere udfylde certifikatet og sende pr. post til modtagerklubben.

Al papirgangen kan klares via administrationssystemet KlubOffice, nøjagtigt som holdtilmeldinger og kampflytninger. Guiden til de elektroniske spillercertifikater finder du her.

Sådan kan klubben forberede sig

Som udgangspunkt behøver den enkelte klub ikke forberede noget i KlubOffice for at kunne afsende og modtage spillercertifikats-anmodninger.

Der er oprettet et klubhverv ”spillercertifikatsansvarlig”, som man kan tilknytte en person, men hvis der ikke er nogen oprettet med dette klubhverv, sendes anmodninger pr. mail til klubbens postadresse.

Det vil sige, at ingen anmodninger vil kunne svæve rundt, uden at den modtagende klub vil kunne se dem.

Sådan gør klubben ved klubskifter

Skal din klub modtage en ny spiller fra en anden klub, sender du en anmodning via KlubOffice til den tidligere klub med info om spillernavn og fødselsdato. Herefter har den afgivende klub 14 dage til at besvare anmodningen. Hvis der ikke er svaret inden 8 dage, vil der blive sendt en påmindelse pr. mail.

Så snart den afgivende klub har godkendt anmodningen, vil den nye spiller automatisk blive oprettet som spiller i din klub.

Modtager din klub en anmodning fra en anden klub, vil denne blive opført i en boks på forsiden af KlubOffice. Klubbens spillercertifikatsansvarlige (eller postadressen) vil blive anmodet om at godkende eller afvise.

Spilleren søges frem i din klubs spillerregistrering og såfremt anmodningen godkendes, skal der udfyldes nogle uddybende oplysninger. Du får også mulighed for i samme omgang at udmelde spilleren.

Spilleren modtager ligesom modtagerklubben en mail om, at certifikatet nu er overført (forudsat at spillerens korrekte mailadresse er angivet på spilleroplysningerne).

Ingen formelle regler er ændret

Det er vigtigt at understrege, at reglementet for klubskifter er uændret. Det er nu blot muligt at overføre spillercertifikater digitalt fremfor manuelt.

Frem til årsskiftet er det for de fynske klubber muligt at benytte den digitale funktion lige så vel som den manuelle papirudgave. Fra og med 2015 er det slut med papirudgaven og de elektroniske spillercertifikater bliver obligatoriske.

Så har du med klubbens spillercertifikater at gøre, så sæt dig ind i de forholdsvis enkle procedurer her i guiden.

Log ind