Øget fokus på røde kort og udeblivelser

Indførelse af bøder for røde kort samt højere takster ved udeblivelser uden afbud skal medvirke til ændret adfærd både på og udenfor banen

Rigtig mange klubber oplever desværre, at møde op til kamp blot for at konstatere, at deres modstander ikke dukker op. En situation som er særdeles uholdbar og på ingen måder fordrende for fodbolden.

DBU Fyns bestyrelse har drøftet problemstillingen og besluttet, at hæve bødetaksterne ved udeblivelse uden afbud. Dette skulle gerne være medvirkende til, at problemstillingen tages alvorligt i klubberne med en adfærdsregulering til følge.
Der kan naturligvis forekomme situationer, hvor et afbud til en kamp er uundgåeligt, men en udeblivelse uden at give modstanderen besked kan ikke være i nogens interesse.

Bødetakster
Udeblivelse uden afbud
1. gang holdet udebliver uden afbud: kr. 1.000,- i bøde
2. gang holdet udebliver uden afbud: kr. 1.000,- i bøde
3. gang holdet udebliver uden afbud: kr. 1.000,- i bøde
4. gang holdet udebliver uden afbud: kr. 1.000,- i bøde + udtrækning af rækken

Udeblivelse med afbud
1. gang holdet udebliver med afbud: kr. 400,- i bøde
2. gang holdet udebliver med afbud: kr. 400,- i bøde
3. gang holdet udebliver med afbud: kr. 400,- i bøde
4. gang holdet udebliver med afbud: kr. 400,- i bøde + udtrækning af rækken

De nye bødetakster gør også, at det er ekstremt vigtigt, at klubberne indtaster korrekte informationer ved indberetning af resultat.

Røde kort takseres nu med bøder
En voldsom stigning i antallet af røde kort fra 474 i 2012 til 541 i 2013, har nu fået DBU Fyns bestyrelse til at reagere. En stor del af de røde kort uddeles for usportslig optræden, og udover at klubberne fremover tildeles en bøde på kr. 100,- pr. tildelt rødt kort, opfordrer bestyrelsen også de fynske klubber til, at tage udviklingen alvorligt og drøfte den med deres medlemmer.

Begge ordninger træder i kraft allerede fra den kommende sæson. 

Log ind