Flytning udover sidste spilledag ikke tilladt

I såvel den ordinære turnering som pokalturneringen er det ikke tilladt, at flytte kampe udover sidste spilledag.

DBU Fyns bestyrelse har besluttet, at der ikke må flyttes kampe udover sidste spilledag. Dette gælder både for den ordinære turnering samt i pokalturneringen.  

Med sidste spilledag menes der i den ordinære turnering den dato, hvor sidste kamp i turneringen er fastsat til at skulle afvikles.

I pokalturneringen er sidste spilledag i hver pokalrunde den dag, hvor pokalkampen er fastsat til at skulle afvikles. 

Klubberne må gerne, såfremt de kan blive enige, flytte kampen til afvikling før oprindeligt spilletidspunkt. 

Ved flytning af kampe skal DBU Fyn altid orienteres. 

Læs mere:
Datoplan for ungdom
Datoplan for seniorer

Log ind