Tilmelding til delegeretmødet

Onsdag d. 27. januar fra kl. 18.00 afholder DBU Fyn delegeretmøde i Langeskov Hallen. Spisning fra kl. 17.00. Tilmelding er nu åben.


____________________________________________________________

DBU Fyns delegeretmøde kan betragtes som fynsk breddefodbolds generalforsamling. Det er her, at klubberne vælger, hvem der skal stå i spidsen for fynsk fodbold via valg til DBU Fyns bestyrelse, og det er her, at klubberne via afstemning om diverse forslag sætter rammerne for, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn. Det er samtidig en oplagt mulighed for at mødes og netværke med fodboldkolleger fra andre klubber.

Derfor opfordres alle klubber til at deltage på DBU Fyns delegeretmøde.

Delegeretmøde på en hverdag
Der er nu åbent for tilmelding til delegeretmødet.
Delegeretmødet afholdes onsdag den 27. januar 2016 kl. 18.00 i Langeskov Hallen. 

Fra kl. 17.00-17.45 vil der blive serveret en let anretning, så vi undgår knurrende maver under selve mødet. 

Klubberne har igen i år mulighed for at invitere et ubegrænset antal personer med til delegeretmødet.
De første to personer pr. klub er gratis, mens det for øvrige gæster koster kr. 75,- pr. person.

Ved tilmelding af flere end to personer er det vigtigt at pointere, at klubben fortsat kun har to stemmer. 

Tilmelding foretages her.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af forretningsudvalg. Afgående er:
  Bjarne Christensen (ønsker genvalg)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er:
  Afgående er: John Emil Johansen, Paul-Ejner Hauge og Ole Hansen (ønsker alle genvalg).
 7. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget. Afgående er: Michael Jensen, Torben Povlsen. Suppleant: Søren Godsksen 
 8. Eventuelt.

Læs mere:
Tilmelding
Tilmeldte klubber

Vi ses i Langeskov!

 

 

Log ind