"Børn er ikke små voksne"

Sådan forklarer Jan Knudsen, en af instruktørerne på DBU Fyns børnetrænerseminarer, når han påpeger vigtigheden af god børnetræning og klubbernes fokus på det.


____________________________________________________________

Jan Knudsen er klar i mælet, når han bliver spurgt om sit syn på børnefodbold:

- Det er afgørende, at klubberne har fokus på og investerer i børnefodbolden. Den danner grundlag for hele klubbens fødekæde og dens evne til at holde spillerne i klubben, når de bliver lidt ældre. Det kræver god aldersrelateret træning, der kan danne rammen for en fodboldmæssig udvikling og nogle gode oplevelser og sociale relationer spillerne i mellem.

Her spiller trænerne en afgørende rolle:

- Børn er ikke små voksne, og derfor skal man forstå, hvordan de tænker og lærer. Den gode børnetræner har derfor dels en fodboldfaglig viden og dels en indsigt i at arbejde med børn. Lysten og even til at motivere børnene er afgørende. Her kan forældrene også spille en vigtig rolle, og jeg mener, at vi skal hjælpe de fagligt dygtige trænere til at inddrage forældrene mere i træningen og se dem som en positiv ressource. Ofte vil forældrene nemlig gerne hjælpe til og være en del af deres børns udvikling. Det gælder også på fodboldbanen. Nogle gange skal de bare spørges.

Børnefodbold når det er bedst!
Med en baggrund som træner i mere end 35 år, DBU-instruktør i 23 år, hans rolle i både DBUs børnegruppe og DBU Fyns Børneudvalg og hans nuværende trænerjob hos Tommerup BKs U9 og U10, ved Jan, hvad han taler om. Derfor er han også en af instruktørerne på DBU Fyns børnetrænerseminarer samlet under overskriften "Børnefodbold når det er bedst!". Jan er ved roret d. 11. marts i Tommerup, hvor han vil give sit bud på, hvordan man planlægger sin træning, så den understøtter den spillestil, man ønsker at fremme hos børnene.

Du kan læse mere om DBU Fyns børnetrænerseminarer her og nedenfor.

04.03.15 i Næsby
Instruktør: Jesper Bendixen

17.00: Velkomst og intro til praktik.
17.30: Praktik: Instruktionsmomenter målrettet 6-8 årige børn. 
19.00: Spørgsmål og afrunding (her serveres en sandwich) 
20.00: Slut 

Tilmeld dig her
11.03.15 i Tommerup
Instruktør: Jan Knudsen

17.00: Velkomst og intro til praktik. 
17.30: Praktik: Eksempler på, hvordan der skabes sammenhæng mellem en veldefineret spillestil, funktionel træning og (fodbold)aldersrelateret spiltræning. 
19.00: Spørgsmål, debat og afrunding (her serveres en sandwich) 
20.00: Slut 

Tilmeld dig her
22.03.15 i Tommerup
OBS! Dette kursus giver timer til refreshment af C-licens!

10.00-10.35: Velkomst, præsentation af instruktørerne som kort præsenterer og motiverer deres program. 
10.45-12.15: Praktik
  • Jan S. Hansen (6-8 år): Orientering, vendinger og spark. Hvorfor og hvordan øve sig målrettet?
  • Jesper Bendix Madsen (9-10 år): Hvordan perspektiveres øvelser. 25 øvelser som er anvendelige til optagelse på telefonen til brug hjemme i klubben.
  • Claus Frank-Nielsen (11-12 år): Gennembrud Overtals-/undertalsspil. 
12.30-13.30: Instruktørerne perspektiverer praktikken, og besvarer spørgsmål fra kursisterne (her serveres en sandwich) 
13.30-15.00: Claus Frank-Nielsen giver et oplæg om hvordan børnefodbolden praktiseres i Lyngby Boldklub. Han følger op med differentiering, matchning og rotation og kommer her forbi forældreinvolvering.

Tilmeld dig her

Log ind