Opstartsstævner for "de gamle"

DBU Fyn udbyder nu to opstartsstævner for aldersgrupperne 45+ og 60+. Stævnerne afvikles som henholdsvis 8M og 5M, og det er gratis at deltage.

I DBU Fyn regi afvikles alle kampe for "de gamle" som 11M kampe. 
Men måske er tiden moden til, at man skal afprøve nogle nye spilleformer i disse aldersgrupperinger. 

Derfor udbyder DBU Fyn nu to stævner, hvor alternative spilleformer afprøves. 

Der udbydes følgende: 

8 mands stævne for aldersgruppen 45+
Dette stævne afholdes onsdag den 18/3. 
Afviklingssted er endnu ikke kendt. Dette er man som klub velkommen til at byde ind på. Det kræver omklædningsfaciliteter, en 11M bane og fire 7M mål at afvikle stævnet. 

5 mands stævne for aldersgruppen 60+
Dette stævne afholdes mandag den 23/3.
Stævnet afvikles i Tårup. 

Praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage i stævnerne. Der er kun plads til 4 hold pr. stævne, hvorfor tilmelding foregår efter først til mølle princippet. 
Tilmelding skal ske via mail til info@dbufyn.dk. Ved tilmelding til 45+ stævnet må det gerne oplyses, hvorvidt man har mulighed for at være stævnearrangør.
Arrangørklubben modtager kr. 500,- i tilskud af DBU Fyn. 

DBU Fyn påsætter dommere til stævnerne.

Afviklingsform
Stævnerne afvikles med 4 hold pr. stævne, der spiller alle mod alle. Det vil sige at hvert hold får tre kampe på en aften. 
Kampene i 45+ afvikles med en varighed af 25 minutter pr. kamp. 
Der spilles på tværs af en 11M bane. Der anvendes 7M mål til disse kampe.

Kampene i 60+ afvikles med en varighed af 20 minutter pr. kamp.
Der spilles på baner med målene 30x40 meter. 5M mål anvendes til disse kampe. 

For begge stævners vedkommende er der en pause på 5 minutter imellem kampene. 

Efter stævnerne vil DBU Fyn tage kontakt til de deltagende klubber for at evaluere på prøvestævnerne. 

Log ind