Målrettet indsats mod vold og trusler mod dommere

I kølvandet på en række sager om vold og trusler mod dommere på og uden for Fyn tidligere på sæsonen, fastlagde DBU Fyns bestyrelse tirsdag aften en række indsatser, der skal modvirke vold og trusler i fynsk fodbold.

- Dommerne spiller en vigtig rolle i at sikre en god afvikling af de mange tusinde kampe, der spilles i DBU Fyns turneringer og stævner hvert år. For at de kan præstere bedst muligt, skal de kunne holde fokus på selve kampen, og det kræver bl.a., at de kan føle sig trygge ved at dømme, forklarer DBU Fyns Formand Bjarne Christensen om baggrunden for de nye tiltag.

Indsatsen deles i 3 sideløbende faser:

1. Den forebyggende indsats
DBU Fyns fairplaygruppe skal arbejde med holdningsbearbejdning blandt børnene og deres forældre, så fairplaybegreberne bliver en naturlig del af børnenes fodboldopvækst med forældrene som rollemodeller. Gruppen vil bl.a. være til stede ved DBU Fyn-børnestævner for at uddele fairplaymaterialer, som f.eks. de 10 forældrebud, og gå i dialog med forældre og trænere. Foruden fairplaygruppen er nedsat en ad-hoc adfærdsgruppe med repræsentanter fra de fynske klubber. Den skal senest 1. november komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres gennemførsel af så mange kampe som muligt, bl.a. qua en gebyrstruktur der understøtter dette, og som sætter rammerne for bøder for dårlig opførsel mv.

Derudover vil DBU Fyn arbejde mere målrettet på at få klubberne til at sætte god opførsel på dagsordenen.

- Det er i både DBU Fyns og klubbernes interesse, at vi har så få sager om vold og trusler mod dommere og andre aktører som muligt. Det kræver en indsats, hvor alle parter spiller med. Derfor er det afgørende, at også klubberne er med til at tage ansvar ved at sætte god opførsel på dagsordenen i klubben, påpeger Bjarne Christensen.

DBU Fyn vil hjælpe klubberne hermed ved at udvikle en ramme for sådanne møder, herunder bl.a. en dagsorden som kan anvendes. DBU Fyn står til rådighed for deltagelse på møderne. Der vil på formandsklubmøderne, hvor klubformændene i kommunerne samles, blive opfordret til at afholde sådanne møder i klubberne og drøftet holdninger til fairplay og god opførsel generelt.

Også dommerne spiller en vigtig rolle i processen, og derfor vil DBU Fyn i samarbejde med Fyns Fodbolddommerklub arbejde på at få flere dommere til at gennemføre kurset ”Dommer i vanskelige kampe”.

Som supplement til de ovenstående tiltag iværksætter DBU Fyn en respekt-kampagne, der tager sit udgangspunkt i et spørgeskema til spillere, forældre, trænere, dommere og klubledere.

- Vi bliver nødt til, at have noget mere viden på området. Derfor iværksætter vi denne undersøgelse. Vores kollegaer i DBU Jylland har haft succes med noget lignende, siger Bjarne Christensen.

2. Den foregribende indsats
Bliver DBU Fyn bekendt med, at en klub ikke lever op til fairplaybegreberne indkaldes de til møde. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor andre er utrygge ved at skulle spille mod klubbens hold, eller hvis der på anden vis har været uhensigtsmæssig adfærd i eller omkring en eller flere af klubbens kampe.

- Vi hører enkelte gange i løbet af en sæson, at hold ikke har følt sig godt tilpas i en kamp. Ved at indkalde til et forebyggende møde, kan vi forhåbentlig foregribe, at der næste gang bliver tale om en afbrudt kamp, udtaler Bjarne Christensen.

3. Den indgribende indsats
Dette område omhandler sanktioner i form af karantæner og bøder i henhold til konkrete episoder. Nyt er, at såfremt en kamp afbrydes som følge af vold eller trusler, indkaldes klubbens ledelse til et møde på DBU Fyn, hvor de bedes fremlægge en handleplan for, hvordan de vil forhindre lignende episoder fremover.

- Vi er helt med på, at følelserne kan sidde uden på tøjet i en fodboldkamp, men vi vil ikke acceptere, at fodboldkampe ikke kan afvikles på grund af vold eller trusler. Derfor vil vi tage hånd om problemet, så snart det opstår og gå i dialog med den implicerede klub for at sikre os, at de tager ansvar for, at det ikke sker igen, slutter Bjarne Christensen.

De nye tiltag iværksættes med efterårssæsonens opstart.

Log ind