Brug af spillere de sidste 2 kampe

Vær opmærksom på brug af spillere de sidste 2 kampe. Dette gælder op- og nedrykning af spillere.


____________________________________________________________

Ved klubskifte kan spilleberettigelse tidligst opnås i den førstkommende nye turneringshalvdel. Det betyder, at spillere der vælger at skifte klub inden forårssæsonen er færdigspillet, først kan spille for den nye klub fra efterårssæsonens påbegyndelse.
Undtaget her er dog spillere, der ikke har optrådt for anden klub i den indeværende sæson.

Vær dog særligt opmærksom på, at spilleberettigelse i intet tilfælde kan opnås på et tidspunkt, hvor der mangler 3 kampe eller færre i en turnering.
Reglen gælder også for dispensationsspillere, og der kan altså ikke opnås dispensation til nye spillere til de sidste 3 kampe.

Husk ved klubskifter at der altid skal udfyldes enten en spillererklæring eller indhentes et spilercertifikat elektronisk.  

Op- og nedrykning af spillere i de sidste 2 kampe
Vær særligt opmærksom på op- og nedrykning af spillere i de sidste 2 kampe. Her gælder nemlig helt specielle regler. 

Vi skal her ridse de væsentligste forhold op.

Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det nedenfor angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret =  1 kamp
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret =  2 kampe
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = 3 kampe
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = 4 kampe
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = 5 kampe
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = 6 kampe

Såfremt en spiller er nede på holdet i 3. sidste kamp, er vedkommende spilleberettiget til deltagelse på det lavere rangerede hold. Endvidere  skal det bemærkes, at en spiller ikke nødvendigvis behøver at spille på holdet for at tælle med i sammentællingen af kampe. En skadet spiller eller en spiller der sidder over er at regne som spilleberettiget.

En spiller der udstår karantæne er ikke at betragte som spilleberettiget og kan derfor ikke tælles med.

Reglen om genbrug af op til 3 spillere på andre hold i S3-S5 gælder også inden for de sidste 2 spilledage.

Log ind