____________________________________________________________

Vold og trusler i forbindelse med fodboldkampe er en ubehagelig oplevelse for både spillere, dommere og tilskuere, og hos DBU Fyn tager man skarp afstand fra hændelserne:

- Fynsk fodbold, og her tænker jeg både på DBU Fyn og klubberne, er ikke tjent med, at dommere ikke kan dømme fodboldkampe uden at frygte for konsekvenserne. Det hverken kan eller vil vi acceptere,
forklarer administrationschef Claus Gramm Pedersen.

DBU Fyns bestyrelse har derfor valgt at skærpe fokus på problemet, og der kigges på flere parametre:

- Vi er nødt til at være tydelige omkring, hvad vi kan tolerere, og hvor grænsen går. Derfor vil håndteringen af sager omkring vold og trusler mod dommere, og vold i fodboldkampe i det hele taget, blive et væsentligt tema på næste bestyrelsesmøde,
siger DBU Fyns formand Bjarne Christensen.

Der kigges på flere parametre, som f.eks. holdninger til fairplay og sanktionsmuligheder overfor personer og klubber, der udviser uacceptabel adfærd. Det understøttes dels af DBU Fyns fairplaygruppe og dels en nyetableret arbejdsgruppe, med repræsentanter fra fynske fodboldklubber. Den skal blandt andet se nærmere på, hvordan DBU Fyn og klubberne i samarbejde kan fremme god opførsel på og uden for banen.

DBU Fyns bestyrelse mødes næste gang 16. juni.

Klubberne har et medansvar

Hos DBU Fyn anerkender man, at man som udbyder af de fynske turneringer har et ansvar for at sikre rammerne for gode kampafviklinger – herunder at gøre brug af sanktionsmulighederne til gavn for spillet. Men man beder samtidig klubberne om hjælp:

Klubberne har et stort medansvar. Vi kan ikke være til stede ved alle kampe, og fairplay på og uden for banen starter med en tydelig holdning til det i klubbens ledelse. Derfor opfordrer vi klubberne til at påtage sig det ansvar og skabe en klar holdning til fairplay i klubben, slutter Bjarne Christensen og peger samtidig på vigtigheden af, at klubberne melder ind til DBU Fyn, hvis de oplever uheldige episoder.

DBU Fyn opfordrer klubberne til at være proaktive og definere og kommunikere retningslinjer for acceptabel adfærd blandt spillere, trænere og forældre. Det kan dels virke forebyggende og dels gøre det lettere for klubben at håndtere en sag, hvis en sådan alligevel skulle opstå.