Flere dommere gavner klubberne

Mange klubber står med udfordringer, når de skal finde dommere til ”døm selv kampe”. Men en stigning i antal aktive dommere giver DBU Fyn mulighed for at hjælpe stadigt flere klubber.

Dommer
____________________________________________________________

I nogle rækker påsætter DBU Fyn dommere, mens 
klubberne som udgangspunkt selv skal påsætte egne klubdommere til de øvrige rækker. Se hvilke rækker det drejer sig om her.

Markant dommertilgang give nye muligheder
DBU Fyn har helt tilbage fra 2008 oplevet en årlig stigning i antallet af aktive dommere, så vi i dag tæller 316 mod 215 i 2008. Det har betydet, at DBU Fyn kan påsætte dommere i flere rækker, og at vi i højere grad kan imødekomme klubbers ønske om at få påsat dommere i "døm-selv-kampe".

Nedenstående forhold gør sig gældende, hvis man som klub ønsker at bestille dommere til "døm-selv-kamp":

  1. Bestilling af dommere skal foregå senest 8 dage før kampens afvikling – bestilling via mail info@dbufyn.dk. Husk at angive hvilken kamp, der er tale om. Angiv gerne kampnummer. 
    Bestilling skal foretages af en af klubbens officielle kontaktpersoner, f.eks. formand, senior-/ungdomsformand eller kampfordeler.
  2. Der kan bestilles dommere til kampe på alle dage. Vi kan dog kun hjælpe i det omfang, der er dommere til rådighed og især lørdage kan her være en udfordring. Der vil tilgå klubben besked, såfremt bestillingen ikke kan imødekommes.
  3. Det er altid hjemmeholdet, som betaler de omkostninger, der er forbundet med bestillingen. Afregningen foretages via central dommerafregning. Udover honorar og km. godtgørelse opkræves der et gebyr på kr. 61,- pr. kamp.
  4. Ved afbestilling af dommer hæfter hjemmeholdet for honorar/km.godtgørelse/gebyr, såfremt det ikke er muligt at træffe og aflyse dommeren. 

Man kan som klub bestille dommer til en enkelt kamp, men man kan også vælge at få påsat dommer til alle sine kampe i en given række eller til alle klubbens "døm-selv-kampe". 

Log ind