Er jeres ungdomsarbejde 10.000 kr. værd?

Fortjener din egen eller anden klub anerkendelse for deres arbejde for ungdomsfodbolden, så er det nu du skal til tasterne. Der er nemlig åbent for indstilling til Årets Ungdomsklub, og der er kr. 10.000 til vinderen.


____________________________________________________________

DBU Fyns ungdomsudvalg kårer sidst i oktober Årets Fynske Ungdomsklub på baggrund af indstillinger fra personer og/eller klubber.

I udvælgelsen bliver der blandt andet lagt vægt på nedenstående kriterier sammenholdt med klubbens størrelse - så tøv ikke selvom klubben du vil indstille er en mindre klub.  

Kriterierne er ikke udelukkende, og man kan altså godt komme i betragtning, selvom der er et eller to af dem, som man ikke mener at opfylde,

Uddannelse af klubbens ungdomstrænere:
Har klubben en plan for uddannelse af ungdomstrænere, og tilmeldes de kurser udbudt af DBU og Lokalunionerne.

Klubmiljø målrettet unge:
Har klubben et klubmiljø, hvor det er attraktivt, inspirerende og sjovt at være ung.
    
Fastholdelse og rekruttering:
Sikrer klubben et fornuftigt flow i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af medlemmer til ungdomsårgangene ved hjælp af særlige initiativer i klubben, der har til hensigt at have fokus på netop dette.

Piger:
Udbydes der pigefodbold bredt i klubben og på lige vilkår med klubbens øvrige udbud? ”Årets Fynske Ungdomsfodboldklub” bør som minimum udbyde pigefodbold i så stort et omfang, som det er klubben muligt og ikke mindst have det samme fokus på pigerne som på de øvrige af klubbens medlemmer.

Holdtilmelding:
Det er ikke et ultimativt krav, at klubben skal have hold i alle ungdomsårgange, til gengæld er det vigtigt, at klubben tilmelder hold i så mange rækker, som det for klubben er muligt ud fra en geografisk og social betragtning.

Fair Play:
Hvilke tiltag benytter klubben i relation til begrebet Fair Play? Har klubben f.eks. samarbejde med de lokale dommere, som kan forklare spillere, trænere, ledere og forældre om fodboldloven, så den kendes.       

Indstil en klub nu
Hvis du har kendskab til en klub, det kan være din egen eller en anden klub, som du mener, gør et rigtig godt stykke arbejde for ungdommen i klubben, kan du nu indstille klubben.

Indstillingen skal være begrundet samt indeholde kontaktoplysninger til klubben, og skal fremsendes til DBU Fyn på info@dbufyn.dk senest den 19. oktober 2015.

Udover en masse positiv omtale får den vindende klub kr. 10.000,- fra Faxe Kondi.

Log ind