MG & BK - Årets Børnefodboldklub 2015

DBU Fyns børneudvalg har kåret MG & BK som Årets Børnefodboldklub 2015. Det er sket efter en åben indstillingsrunde, hvor alle har kunnet indstille en klub.


____________________________________________________________

Det er på baggrund af nedenstående, at DBU Fyns børneudvalg har kåret klubben:
  • MG&BK er en klub i kæmpe fremgang. De har i første halvår af 2015 haft en tilgang af 98 spillere lige fra U5 til senior. De har et velfungerende klubhus med mange faciliteter, som klubbens medlemmer gratis kan anvende.
  • MG&BK har forældretrænere til stort set alle børnehold fra U5-U12. Forældrene involveres derudover som trænerassistenter, holdledere, chauffører, kagebagere, frugtskærere, kampledere, turneringsledere osv. Desuden har de udarbejdet infofolderen ”Velkommen i klubben” til forældre og spillere, som bl.a. indeholder ”De 10 forældrebud” samt en til trænere, der indeholder beskrivelse af samt henvisning til ”Holdninger & Handlinger”. Forældremøder afholdes typisk ved opstart, hvor trænerne ridser rammerne op for børnefoldbold. Klubbens børne-/ungdomsformand og -kvinde deltager ved disse efter behov.
  • I dette efterår udbyder klubben ”rene” pigehold fra U7-U11, fordi spillermassen er til det. Klubben ønsker, at pigerne får dannet relationer fra begyndelsen med piger, som de kan spille sammen med hele deres fodboldliv. Klubben tilstræber derudover at flere årgange træner samtidigt, så man nemt kan lave samtræning eller træningskampe. Samtidigt lærer pigerne hinanden at kende på kryds og tværs. DBU's Pigeraketten har været en katalysator til opbygning af pigehold fra bunden af. F.eks. havde klubben i foråret 2015 90 deltagere på Pigeraketten. Fokus på pigefodbolden er dog startet for mange år siden, hvilket betyder, at klubben i dag har en stor ungdomsafdeling med flere niveauer. Dette har også givet afkast i form af, at ungdomsspillerne nu også bliver trænere og rollemodeller for de små piger.
Stor glæde og flotte præmier
I klubben er man naturligvis både glade og stole over at være valgt til Årets Børnefodboldklub:

- Jeg må sige, at vi er meget stolte over det. Det er en enorm anerkendelse af det arbejde, som vi gennem de sidste 2-3 år har lagt i at udvikle vores produkt og tilbud til børnene. Vi har haft den samme bestyrelse i 4 år nu, og den kontinuitet har gavnet os rigtig meget. Rollerne bliver mere om mere veldefinerede, og det gør, at vi har styr på og kan udvikle vores klub. Det tror jeg vores medlemmer kan mærke, fortæller klubbens formand Claus Hansen med et tydeligt smil i stemmen. 

MG & BK havde ved seneste medlemsoptælling tilbage i januar 622 medlemmer. I dag tæller de flere end 700. Tallene taler deres tydelige sprog om en velfungerende klub, og det bakkes op af formand for DBU Fyns Børneudvalg, John-Emil Johansen:

- MG & BK gør et kæmpe stykke arbejde for børnene, og det bekræfter deres medlemsfremgang. Klubben er et eksempel på, hvordan man med en engageret indsats kan skabe nogle gode klubrammer, som børnene trives i, og det spreder sig til deres kammerater.

Med prisen følger et stort Årets Børnefodboldklub-banner, et gratis trænerkursus, et diplom og et flot hold/klubfoto til at pryde klubhusets væg. Det hele overrækkes af DBU Fyns Børneudvalg på søndag, hvor klubben afholder børnestævne fra 13.00-15.00.


Foto: MG & BK's Facebook


Log ind