Studiejob: 2-årigt projekt om fodbold og integration

DBU Fyn tilbyder et spændende studiejob, der kombinerer fodbold og integration. Ansøg nu.

DBU Fyn, Langelands Kommune og fodboldklubberne på Langeland indgår et 2 årigt projektsamarbejde, der skal hjælpe uledsagede asylansøgere i alderen 14-17 år ind i det danske samfund via fodbold. Det sker gennem fodboldtræning med sideløbende undervisning i den danske foreningskultur og det danske sprog. Formålet er, at fremme deres integration – bl.a. ved at de bliver aktive i en dansk fodboldklub.

Sideløbende uddannes voksne flygtninge på Langeland som fodboldtrænere, så de dels kan undervise i selve projektforløbet, og dels kan fungere som trænere i de lokale fodboldklubber efter projektets afslutning.

Definitioner:

  • De uledsagede asylansøger: Unge mennesker, der kommer alene til Danmark, hvor de bor på et asylcenter.

  • Flygtninge: En flygtning er en tidligere asylansøger, der nu har fået opholdstilladelse og dermed et dansk cpr.nr. samt en fast bopæl i Danmark. I dette tilfælde i Langelands kommune.

Som projektrapporter følger du projektet fra start til slut gennem de 2 år, det kører. Din opgave er at afrapportere tilbage til DBU Fyn om, hvordan projektet forløber, og hvordan aktørerne oplever det. Slutproduktet forventes at være en samlet rapport om projektet.

Du vælger selv, om projektet skal indgå som led i en skolerelateret opgave.

Opgaven kort fortalt

  • Følge og rapportere fra projektets forløb, f.eks. ved at interviewe de involverede parter, om deres oplevelser.

  • Følge asylbørnene i 12 måneder efter projektet, og rapportere om, hvordan det går dem i forhold til, om de søger ind i fodboldklubber, og hvordan det generelt går med deres integration.

Arbejdstid og løn

  • Du planlægger i udpræget grad selv din arbejdstid – i naturligt samarbejde med aktørerne i projektet. Du rapporterer løbende dit tidsforbrug til DBU Fyn. Forventet opstart omkring 1. februar 2016.

  • Du aflønnes med kr. 150,-/time (inkl. ferie) + kørsel. Vi forventer, at din opgave kan løses inden for samlet ca. 270 timer i løbet af de to år.

Kort om DBU Fyn

DBU Fyn kan kategoriseres som interesseorganisation for de ca. 160 fynske breddefodboldklubber, med omkring 31.000 medlemmer. Vores primære opgaver er turneringsdrift og uddannelse af trænere, klubledere, dommere osv.

Vi mener, at fodbolden har nogle unikke egenskaber i forhold til bl.a. sundhed og integration/inklusion, og derfor har vi et ønske om at fodbolden skal være med til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

Vi er en del af Dansk Boldspil-Union.

Ansøgning og yderligere info

Ansøgning sendes til: gram@dbufyn.dk senest 22. oktober.

Vil du vide mere?

Kontakt: 
Claus Gramm Pedersen 
Administrationschef | gram@dbufyn.dk |D +45 6311 5998 | M +45 5146 0358

Log ind