DBU Fyn anker kendelse i Irakiske-sagen

DBU Fyn modtog 1. april kendelsen fra Fodboldens Appeludvalg i Irakiske-sagen. DBU Fyn anker nu kendelsen for at sikre klubbernes retssikkerhed.

Fodboldens Appelinstans (DBU’s appeludvalg) har alene forholdt sig til procedurerne i sagsbehandlingen og ikke selve sagens indhold. Samtidig åbner kendelsen ikke mulighed for fornyet behandling i DBU Fyns appeludvalg. Det betyder reelt, at Ringe BK ikke får deres ankesag behandlet.

- Jeg må erkende, at der nu er gået juristeri i den fynske breddefodbold. Det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Vi har ifølge fodboldens appelinstans begået procedurefejl, og det tager vi selvfølgelig ansvaret for og beklager over for de berørte klubber.
Derfor vil vi nu med ekstern juridisk bistand gennemgå samtlige vores procedure i både vores disciplinær- og appeludvalg, forklarer DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pedersen og fortsætter:

- Når det så er sagt, så har vi, med hjælp fra eksterne jurister, undersøgt sagen til bunds, og på deres anbefaling har vi besluttet at anke Fodboldens Appelinstans kendelse til DIF’s appeludvalg. 
Det vi appellerer er den del af dommen, der går på, at kendelsen rulles tilbage til DBU Fyns disciplinærudvalgs kendelse. Vi står meget uforstående overfor, hvorfor sagen ikke er hjemvist til vores appeludvalg til fornyet behandling under de rette forudsætninger eller er realitetsbehandlet i Fodboldens Appelinstans. Den har ikke forholdt sig til sagens reelle indhold, som derfor kun er behandlet i én retsinstans.

Han påpeger samtidig, at sagen for DBU Fyn ikke handler om, hvorvidt den ene eller den anden part får ret, men at det derimod handler om at sikre klubbernes retssikkerhed, og at sagen derfor er meget principiel. 
- Vi er klar over, at vi kan få vores appel afvist, da vi rent juridisk ikke som udgangspunkt er part i sagen. Men sagen er af så principiel karakter for vores klubbers retssikkerhed, at vi har en væsentlig interesse i den.

Det betyder anken for turneringen
Kendelsen ankes med anmodning om opsættende virkning, hvilket har konsekvenser for afviklingen af turneringen. Såfremt der tillægges opsættende virkning, skal Den Irakiske/Danske Kulturforening spille de kampe, der er planlagt i foråret, mens de fortsat vil være taberdømt i kampene fra efteråret, mens anken behandles. Det gælder dog ikke efterårets kamp mod Ringe BK, som er stadfæstet med resultatet 4-1 til Ringe BK.

Læs også: Kendelse mod Iraksike ændret (Nyhed 01.04.16). 

Log ind