Flere fynske fodboldspillere

De netop offentliggjorte medlemstal viser en samlet medlemsfremgang blandt de fynske fodboldklubber. Det glæder naturligvis DBU Fyns formand Bjarne Christensen.


____________________________________________________________

Der arbejdes på højtryk i de fynske fodboldklubber for at skabe gode fodboldmiljøer for børn, unge og voksne. Bedømt på seneste medlemsopgørelse ser arbejdet ud til at bære frugt.

På Fyn kan nemlig konstateres et samlet medlemstal på 29.580, hvilket er en stigning på 177 medlemmer i forhold til sidste år.

- En stigning på 177 medlemmer synes måske ikke voldsom, men i lyset af de seneste års tilbagegang er det positivt, at kurven nu er knækket, så pilen peger opad. Glæden forstærkes, når man samtidig tager det forhold i betragtning, at de traditionelle holdsporter generelt har det svært på medlemssiden, forklarer Bjarne Christensen.

Den fynske medlemstilvækst ses blandt andet blandt de 5-12 årige piger, der er vækstet med 101 medlemmer, og de 25-59 årige kvinder, der er vækstet med 174 medlemmer.

- Klubberne er blevet mere bevidste om det potentiale, der ligger blandt pigerne og kvinderne. Derfor har mange klubber iværksat målrettede aktiviteter og tilbud til de grupper, og det er med stor sandsynlighed grunden til, den stigning vi oplever. Et godt eksempel er de stadigt flere Fodbold Fitness-tilbud. Der er i dag flere end 30 fynske klubber, der tilbyder Fodbold Fitness, og langt de fleste har kvinderne som målgruppe. Det fleksible tilbud med fokus på motion, sjov og hygge virker til at tiltale især dem, fortsætter Bjarne.

Blandt pigerne i alderen 13-19 år er der stort set status quo.

De ældre mænd vil spille fodbold
Også blandt mænd i alderen 60+ ses en markant medlemsfremgang til 666 mod 566 året før.

- Jeg tror, at denne stigning afspejler samfundets udvikling. Vi holder os friske længere, og der er mere fokus på motion og velvære. Fodboldens sundhedseffekter er veldokumenterede, og samtidig er fodbold et spil, de fleste har prøvet på et tidspunkt i deres liv, og som ikke kræver kendskab til komplicerede regler. Det tror jeg tiltaler mange - også de lidt ældre - og det er rigtig glædeligt, at de i stigende grad søger mod fodboldklubberne, funderer formanden videre.

Lidt malurt i bægeret
Glæden over den generelle fremgang forstyrres dog lidt af faldende medlemstal for de 5-12 og de 13-19 årige drenge. I disse grupper opleves et fald på hhv. 250 og 83 medlemmer.

- Det fortæller os en historie om, at vi er i konkurrence med en lang række andre tilbud til i fritidslivet. Derfor er vi i samarbejde med klubberne også hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan udvikle og tilpasse vores tilbud, så de tiltrækker og fastholder børn og unge. Det er et langt sejt træk, men de positive tendenser vi ser på pige-/kvindesiden, viser os, at det kan lade sig gøre, afslutter Bjarne.

De 10 højdespringere
Følgende 10 fynske klubber har haft størst medlemsfremgang:

Klubber med størst medlemsfremgang
Klub Medlemsfremgang
Dalum IF 123
MG&BK 104
ØB 96
Skalbjerg Boldklub 85
Egebjerg Fodbold 84
Ryslinge Boldklub 59
Holluf Pile-Tornbjerg IF 54
Faldsled/Svanninge IF  49
Faaborg Boldklub og Idrætsforening  49

Se medlemstal for alle de fynske klubber her.


Log ind