Kendelse mod Irakiske ændret

DBU's Appeludvalg har ændret kendelsen mod Den Irakiske/Danske Kultur Forening afsagt af DBU Fyns Appeludvalg i september. DBU Fyn arbejder nu for nærmere afklaring af situationen.

I kølvandet på den afbrudte kamp mod Ringe BK i efteråret 2015 afsagde DBU Fyns Disciplinærudvalg dom over Den Irakiske/Danske Kultur Forening.
 
Ringe BK ankede herefter afgørelsen til DBU Fyns Appeludvalg, som skærpede kendelsen.
 
Den Irakiske/Danske Kultur Forening har derefter anket kendelsen til DBU’s Appeludvalg. Anken gik på procedurefejl i DBU Fyns behandling af sagen.
 
Der er nu faldet afgørelse i sagen, og anken er faldet ud til klubbens fordel. Se kendelsen her.
 
DBU Fyn kigger nu nærmere på kendelsen, og hvad der skal ske rent juridisk.
 
Først når det juridiske perspektiv er afklaret, træffes nærmere afgørelse om, hvad der skal ske rent turneringsmæssigt.
 
Der arbejdes på højtryk for at få afklaret situationen snarest muligt, og der forventes en nærmere udmelding i løbet af næste uge.

Klubberne i den pågældende pulje modtog information om ovenstående, umiddelbart efter DBU Fyn blev bekendt med kendelsen.


Log ind