Tema: Fælles værdier skal hjælpe HOGG videre

I december sætter vi med en række historier fokus på temaet "Klubudvikling". I fodboldklubben HOGG skal et nyt fælles værdisæt skabe fornyet optimisme og danne grobund for en sammenlægning med byens anden forening Hesselager fS. Det skal styrke idrætslivet i byen og oplandet.


____________________________________________________________

I Hesselager lever og ånder en spirende optimisme i fodboldklubben HOGG. Men for kort tiden siden var det slet ikke givet, at virkeligheden i dag ville se sådan ud:

- Klubben var slumret hen og man kørte på pumperne i forhold til at holde foreningen i live. Så der var to muligheder. Enten kunne man lade det ske, eller også kunne man tage skeen i den anden hånd. Heldigvis valgte man det sidste, og det arbejde er vi fortsat med, efter at jeg er blevet formand i klubben,
forklarer Jørgen Elgård Pedersen og fortsætter:

- Vi har ønsket at skabe et nyt værdisæt, der bygger på bl.a. glæde og fællesskab, så vi kan skabe optimisme i klubben i stedet for at hænge fast i dyndet. Det skal ikke bare være noget, vi snakker om i bestyrelsen. Det skal være en bevægelse, som hele klubben føler, at de er en del af. Derfor har vi involveret både spillere og forældre i processen. Dels for at de følte sig involveret, men i lige så høj grad for at vi i bestyrelsen fik noget inspiration og nogle input fra andre end os selv. Det har virkelig været en positiv oplevelse.

De første resultater viser sig allerede. Ikke alene har det givet en fornyet tro på tingene i klubben, man har også oplevet en god stigning i antallet af ungdomsspillere. 

Værdierne skal være synlige

Det mærkes tydeligt på Jørgen, at han og bestyrelsen tager arbejdet med det fælles værdisættet meget seriøst, og at man virkelig tror på, at det kan gøre en positiv forskel. Derfor er det også helt afgørende for dem, at værdierne bliver tydelig for alle i klubben og ikke blot ender i en skuffe:

- Vi har fundet frem til seks værdier, som vi vil bygge klubbens fremtid på. Vi har indgået et samarbejde med en lokal fotograf, som skal hjælpe os med at udtrykke de seks værdier i en række billeder, som vi vil bruge i forskellige sammenhænge rundt om i klubben. Desuden har vi en god dialog med en lokal kunstner, og hun har indvilliget i at komme med ideer til, hvordan vi kan udtrykke vores værdier på andre måder. Alle skal kunne se og opleve dem, så det er vigtigt, at vi giver folk nogle billeder på nethinden af, hvad vi mener, når vi f.eks. bruger teamwork, glæde og engagement som værdier,
vælter det ud af den entusiastiske formand. 

HOGG's 6 værdier er Fairplay, Glæde, Udvikling, Nærmiljø, Engagement og Teamwork.

Klubrådgiver satte gang i værdisnak i HOGG
DBU Fyns klubrådgiver Niels Nielsen har været med i hele værdiprocessen i HOGG. Det hele startede med en dialog om klubbens udfordringer. Det blev til en aftale om et klubudviklingsforløb, der startede med en handleplan med fokus på klubbens værdier. 

Den snak tog man hul på ved hjælp af DBU's værdispil:

- Ofte er det ikke værdierne i sig selv men drøftelserne af dem, der gør den største forskel for klubberne. Det er her, at man får åbnet op for snakken om, hvilke værdier man vil bygge klubben på, og hvad de egentligt betyder. Værdierne er klubbens DNA, og det giver et fantastisk ståsted for en klub, når flest muligt kan identificere sig med dem. Værdispillet et fremragende middel til at få åbnet for snakken, forklarer Niels Nielsen og melder sig klar til at hjælpe andre interesserede klubber.

Sideløbende med værdiprocessen arbejder HOGG og byens anden idrætsforening Hesselager f.S. på en mulig sammenlægning, og Jørgen er ikke i tvivl om, at værdierne også her vil få stor betydning:

- Sammenlægning skal styrke idrætslivet i byen og oplandet. Jeg er sikker på, at vores nye værdisæt vil hjælpe os til at holde fokus på det positive i en sammenlægning, hvor vi ser muligheder i stedet for begrænsninger.

Også arbejdet med den mulige sammenlægning foregår i samarbejde med Niels Nielsen.

Hvad kan vi gøre for jer?
DBU Fyns klubrådgivere er klar med hjælp til alle de fynske klubber.

Det kan, som i HOGG's tilfælde, være via et klubudviklingsforløb, hvor klubrådgiveren kan hjælpe jer med at få lavet en handleplan, der matcher jeres ønsker og behov. Klubrådgiveren er også med i selve udførelsen, og kan varetage hands-on-opgaver undervejs. På den måde kan I være sikre på, at I får et godt forløb, så I som klub står stærkere på "den anden side".

Tøv ikke med at kontakte en klubrådgiver for en uforpligtende snak om mulighederne. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Læs mere om klubudviklingsforløb her og se hvilke klubber, der har lavet aftale om klubudviklingsforløb nedenfor:

Klubber med 30 timers klubudviklingsforløb
Klub Tema
HOGG Klubbens værdier + sammenlægning af to foreninger
KFUM's BK Odense IT-optimering (hjemmeside, kontingentsystem og KlubOffice
Klubber i Nyborg Samarbejde om ungdomsfodbold på tværs
Kauslunde IF Trænerakademi for unge i klubben
Bogense G & IF Flere medlemmer og bedre ungdomsstruktur
Vindinge BK Flere frivillige - uddelegering af opgaver
B1913  Organisation og flere frivillige 
Brylle BK  Organisation og opgavefordeling
B67  Samarbejde/partnerskaber med institutioner i lokalområdet
Kerteminde BK  Årshjul og opgavebeskrivelser/-uddelegering 
Korinth IF  Årshjul og opgavebeskrivelser/-uddelegering  
MG & BK  Strategisk rekruttering af børnetrænere + funktionsbeskrivelser
Ringe BK  Klubbens årsplan og organisation 
Rudkøbing BK Kunstgræsbane - beskrivelse af projekt
SFF2015  Rekruttering og fastholdelse af frivillige
BBB  Organisation og årsplan 
OKS  Organisation og årsplan 
Læs også følgende fra temaet Klubudvikling:Log ind