Tema: Klubledere skal turde at lede

I december sætter vi med en række historier fokus på temaet "Klubudvikling". DBU Fyns formand Bjarne Christensen åbner ballet med sin kommentar til temaet, når han opfordrer klubledere til at være netop det - altså ledere.


DBU Fyns formand Bjarne Christensen giver her sit syn på, hvorfor klubledere skal turde at lede, og hvad han egentligt mener, når han siger det.
____________________________________________________________

Lad mig først slå fast at begrebet klubleder i sin bredeste forstand kan dække over mange personer. Det kan være en formand, ungdomsformand, kasserer, en sportslig ansvarlig eller en hel femte person. Men når jeg taler om klublederen her, tænker jeg hovedsageligt på klubformanden. Så langt så godt...og lad os så komme til sagen.

I en travl klubhverdag er der mange opgaver - store som små - der skal løses. Det ligger for mange personer, mig selv inklusiv, ofte lige for at tænke og forfalde til tanken om, at det er lettere lige at klare det selv end at spørge andre. Så ved man jo også, at det bliver gjort, som man selv ville gøre det.

Der er bare et problem: Det er fuldstændig uholdbart i længden!

Og hvorfor så det?

Jo, der er to grunde.

Den helt oplagte grund er, at de fleste klubledere er frivillige, og at man derfor bliver ædt op af det frivillige arbejde, hvis man vil løse alle opgaver selv. Vi har set det alt for ofte i fodboldklubber rundt om i landet. Engagerede og velmenende folk kommer til med stor ildhu, og klubben oplever en opblomstring. Men, en dag er det slut. Den frivillige må kaste håndklædet i ringen. Opgaverne var for mange, og arbejdet blev for surt. Det er altså ikke meningen med at udføre frivilligt arbejde. Det skal derimod være motiverende, sjovt og givende. Husk det!

Det leder os helt naturligt til den anden grund. Hvem vil tage over for ham eller hende, der brændte ud?

Måske ingen? Måske har alle set, hvor meget vedkommende måtte knokle og vil ikke brænde fingrene? Måske har dem, der egentligt havde tiden, lysten og potentialet til at tage et større ansvar ikke fået vist tillid nok, fordi klubformanden klarede det hele selv?

Hvis sidstnævnte er tilfældet, er det rigtig ærgerligt. I så fald har klubben måske mistet et potentielt stort aktiv for klubben, fordi han/hun ikke fik lov at få ansvaret. Ikke fik lov at vokse med opgaven. Ikke fik lov at føle sig som en værdifuld del af klubben.

Dygtige ledere leder
Hvad er pointen så?

Jo, det kan godt være, at det på den korte bane er lettest at gøre det selv, og det kan godt være, at du synes opgaven skal løses på en bestemt måde. Men, hvis du turde give en anden person ansvaret, kunne det også være, at han eller hun ville vokse med opgaven og føle ejerskab for den. Hvem ved, måske han/hun også fandt frem til en god måde at løse den på, som fungerede lige så godt eller bedre end din. Måske sådan en succesoplevelse gav ham/hende lyst til at tage endnu større ansvar i klubben. Tænk hvis...

De dygtigste ledere, og det gælder både i foreningslivet og i virksomheder, er efter min mening dem, der kan spotte kompetencer og potentialer, hos de mennesker han/hun omgiver sig med, og som tør at uddelegere. Når man gør det, vokser mennesker med ansvaret, og der frigives tid til at fokusere på at lede klubben i retning af en positiv udvikling. Og det er netop en leders fornemste opgave. Det kan man ikke, hvis man vil løse alle opgaver selv.

Klubledere skal altså turde at uddelegere, så der skabes rum til udvikling. Sagt med andre ord: Klubledere skal turde at lede!

/Bjarne Christensen,
Formand DBU Fyn

Læs også følgende fra temaet Klubudvikling:
Log ind