DBU Fyn og lokale klubber vil hjælpe asylansøgere på Langeland

DBU Fyn og de langelandske klubber har indgået aftale med Langeland Kommune om samarbejde med fokus på øens mange asylansøgere. Samarbejdet åbnes af Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg 29. februar.


____________________________________________________________

Formålet med samarbejdet er at fremme integrationen og forståelsen af dansk foreningskultur gennem skoleundervisning og fodbold blandt asylansøgere på Langeland. Samtidig skal det give de lokale fodboldklubber flere medlemmer og måske flere trænere/ledere.

Langeland Kommune har ca. 90 uledsagede asylansøgere i alderen 14 – 17 år, som går i skole på Longelse skole. I samarbejdets to årige varighed underviser DBU Fyn dem bl.a. i dansk foreningskultur. Det foregår gennem faglig undervisning bygget på basale undervisningsformer. Gennem fodboldundervisningen oparbejder asylansøgerne også basale sprogfærdigheder. Efter tre måneders undervisning er det tanken, at deltagerne skal tilknyttes de lokale fodboldklubber og her gerne indgå på hold, der spiller med i DBU Fyns turneringer. I løbet af de to år projektet løber, vil DBU Fyn følge nogle af asylansøgerne, også efter de har fået asyl, med det formål at belyse, hvordan de integrerer sig i de omliggende fodboldklubber enten på Langeland, eller hvor de end flytter hen i Danmark.

Anden del af samarbejdet er træneruddannelse til flygtninge bosat på Langeland. De tilbydes en træneruddannelse målrettet børn og unge med det formål, at de kan indgå som trænere i projektet og på sigt i de lokale fodboldklubber.

Samarbejdet har været i støbeskeen noget tid, og Langelands borgmester Bjarne Nielsen er glad for, at man nu er klar til at rulle det ud:

- Langeland Kommune er stolt over at indgå i dette projekt med DBU Fyn, og vi ser frem til samarbejdet. Det er en god måde at få asylansøgerne integreret på. Vi har gode og velfungerende fodboldklubber på Langeland, og de glæder sig til at tage del i integrationen af asylansøgerne,
forklarer borgmesteren.

Også hos DBU Fyn ser man frem til samarbejdet:

- Fodbold kan få folk til at forstå hinanden, også selvom de ikke taler samme sprog. Derfor tror vi meget på, at vi gennem fodbold kan skabe en større forståelse for dansk kultur hos asylansøgerne, og at det kan hjælpe dem til succesfuld integration. Fodboldklubberne på Langeland spiller med deres positive tilgang til samarbejdet en meget afgørende rolle for, at vi nu er klar til at rulle det i gang. Stor cadeau til dem
, lyder det fra DBU Fyns formand Bjarne Christensen.

Projektet finansieres af Langelands Kommune med støtte fra Udlændingestyrelsen samt fra DBU’s pulje, der omhandler kommunesamarbejder, der er et samarbejde mellem DBU og DIF.

Inger Støjberg sparker samarbejdet i gang

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg sparker samarbejdet i gang d. 29. februar. Det gør hun sammen med Langelands borgmester Bjarne Nielsen, DBU’s formand Jesper Møller, DBU Fyns formand Bjarne Christensen og projektansvarlig og administrationschef ved DBU Fyn, Claus Gramm Pedersen. Foruden naturligvis repræsentanter for de langelandske fodboldklubber. Åbningen starter med besøg på asylcenteret i Tullebølle med efterfølgende besøg på Longelse Skole, hvor undervisningen af de unge asylansøgere overværes.


Log ind