Kendelse mod Bøgeparkens IF stadfæstet

DBU Fyn har modtaget afgørelse fra Fodboldens Appelinstans, som giver DBU Fyns appeludvalg medhold i deres kendelse af 29. marts. Det betyder, at Bøgeparkens IF udelukkes fra aktivitet under DBU Fyn.

Sagen omhandler manglende betaling til DBU Fyn gennem længere tid. Derfor så DBU Fyns bestyrelse sig tilbage i marts nødsaget til at tage paragraf §7.2 i DBU Fyns love i anvendelse.

I paragraf 7.2 står der følgende:

Sletning af medlem ved restance. 
Hvis et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent, forfalden bøde eller forfalden dommerafregning, fremsender unionen påkrav med oplysning om, at hvis indbetalingen ikke er modtaget inden 14 dage, vil bestyrelsen kunne slette den pågældende forening, høj- og efterskole som medlem af unionen.”

Valget om at ekskludere Bøgeparkens IF blev taget efter længere tids dialog med klubben om betaling af det skyldige beløb, bl.a. via aftale om afdragsordninger, som klubben dog ikke levede op til.

Bøgeparkens IF ankede afgørelsen til DBU Fyns appeludvalg, som stadfæstede den. Klubben ankede så til Fodboldens Appelinstans (DBU's Appeludvalg), som altså nu har stadfæstet appeludvalgets beslutning.

Det er absolut ikke i bestyrelsens interesse, at vi skal nå så langt ud, at vi bliver nødt til at slette klubber som medlemmer af DBU Fyn. I denne sag har vi dog ikke set anden udvej, udtaler DBU Fyns formand Bjarne Christensen.

Det betyder det for turneringen
Bøgeparkens IF resultater i forårets Serie 2, pulje 3 ændres således at de taberdømmes 3-0 i alle kampe. 

Da holdet udelukkes fra deltagelse i al aktivitet under DBU Fyn, udtrækkes de af den nye turnering, og de vil derfor ikke figurere i Serie 2 for 2016/2017.

DBU Fyns bestyrelse besluttede allerede inden ankesagen blev afgjort, hvad der skulle ske omkring op- og nedrykning af hold fra serie 2, pulje 3, som Bøgeparkens IF deltog i. Se mere her.

Log ind