DBU Fyns bestyrelse trækker af på Bøgeparken-sag

Bøgeparkens anke om ekskludering er fortsat ikke færdigbehandlet i DBU’s Appeludvalg. Udfaldet af anken har konsekvenser for både op- og nedrykning fra Serie 2, pulje 3. DBU Fyns bestyrelse har derfor besluttet, at uanset udfaldet af anken, så rykker der tre hold op fra puljen ligesom der suspenderes en nedrykning.

DBU Fyns bestyrelse ekskluderede den 11. marts Bøgeparkens IF grundet restance til unionen.

Eksklusionen medførte, at klubbens hold i Serie 2, pulje 3, blev taberdømt 3-0 i alle forårets kampe.

Bøgeparken ankede afgørelsen til DBU Fyns Appeludvalg, der den 29. marts stadfæstede afgørelsen.

Herefter ankede Bøgeparkens IF afgørelsen til DBU’s Appeludvalg. Sagen fik opsættende virkning, hvilket medførte at klubben genindtrådte i turneringen under sagens behandling.

Afgørelsen fra DBU’s Appeludvalg kunne medføre følgende scenarier:

  • Såfremt DBU’s Appeludvalg stadfæster DBU Fyns kendelse taberdømmes Bøgeparkens IF 3-0 i alle kampe i foråret, og de ekskluderes fra DBU Fyn.
  • Såfremt Bøgeparken IF får medhold i deres anke, står resultaterne fra holdets kampe ved magt.
Afgørelsen vil altså uanset udfaldet have konsekvenser for både op- og nedrykning fra puljen.

Sagen er fortsat ikke afgjort i DBU’s Appeludvalg trods gentagne rykkere fra DBU Fyn.
DBU Fyns bestyrelse har derfor set sig nødsaget til - af hensyn til de implicerede klubber og turneringsplanlægningen for den kommende sæson - at agere i sagen.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der i år vil være en ekstra oprykker fra Serie 2, pulje 3 ligesom der suspenderes en nedrykning.

Det betyder i praksis, at:

  • OKS rykker op i Serie 1 (sluttede som nummer 2)
  • Tommerup BK rykker op i Serie 1 (sluttede som nummer 3)
  • MG & BK bliver i Serie 2 (sluttede som nummer 11)
Ovenstående vil ikke blive ændret uanset udfaldet af den afgørelse, som DBU’s Appeludvalg måtte komme med.

At både OKS og Tommerup rykker op skyldes, at Tommerup, ved en eksklusion af Bøgeparken, vil blive tildelt 2 ekstra point, da de spillede 3-3 imod Bøgeparken den 1. maj. Dette resultat vil blive ændret til 3-0 ligesom alle Bøgeparkens øvrige kampe i foråret. Dermed vil de overhale OKS, der sluttede sæsonen på en oprykningsberettiget 2. plads.

At MG & BK’s nedrykning suspenderes skyldes, at Bøgeparkens IF ved ekskludering udtrækkes af rækken, hvorfor der skal suspenderes en nedrykning.

Hvad sker der med Bøgeparkens IF?
Bøgeparken vil såfremt DBU's Appeludvalg stadfæster DBU Fyns afgørelse blive ekskluderet fra DBU Fyns turnering, og vil derfor ikke være at finde i turneringen i 2016/2017.
Såfremt DBU's Appeludvalg omstøder DBU Fyns afgørelse vil Bøgeparken blive indplaceret i Serie 2 i sæsonen 2016/2017. 

Af hensyn til turneringsplanlægningen indplaceres Bøgeparkens IF i Serie 2. Dette kan dog blive ændret afhængigt af udfaldet fra DBU's Appeludvalg.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til DBU Fyns formand Bjarne Christensen på tlf. 2172 2418.

Log ind