Fodboldkonferencer om skoler, inklusion og sundhed

Fodbold og Velfærd er overskriften på to spændende konferencer til september. Temaet er samarbejdsmuligheder mellem kommuner, fodboldklubber, DBU/lokalunionerne og andre civilsamfundsorganisationer. Det er gratis at deltage.Det tidlige efterår byder på to konferencer i henholdsvis Aalborg og Middelfart. Under overskriften ”Fodbold og velfærd” vil oplægsholdere fra kommuner, fodboldklubber og andre med forskellig fodboldfaglig baggrund behandle fodbolden som et værktøj til at fremme velfærden inden for de tre hovedemner skole, sundhed og social inklusion.

DBU Jylland er vært i Aalborg den 21. september, og den 28. september afholdes konferencen i Middelfart i et samarbejde mellem DBU Fyn og DBU Jylland.

Deltagerne vil få en masse eksempler på, hvordan kommuner, fodboldklubber, DBU/lokalunionerne og andre organisationer spiller sammen og skaber positive resultater på disse områder samt få input til fremtidige samarbejdsmuligheder.

Fælles indsats for at udnytte fodboldens positive effekter

Claus Warming, der er formand for DBU Jyllands samfundsudvalg, siger om baggrunden for konferencerne:

- Vi vil gerne synliggøre de gode effekter og muligheder, der ligger i, at man samarbejder mellem sektorer. Fodbold er noget, alle mennesker kender og kan tale om, så det er nemt at gå i gang med, og vi kan lige så godt udnytte de samfunds- og sundhedsmæssige effekter, fodbold har i form af motion, socialt samvær og udvikling på forskellig vis.

- Kommunerne skal med knappe ressourcer finde metoder til at aktivere borgerne og på forskellige måder forbedre deres sundhed og velfærd. Den effekt, man får ud af fodbold ved at dyrke motion og fra fællesskabet, er mange flere kroner værd, end den koster, og noget, man måske ikke kan finde på anden vis, fortsætter Claus Warming.

Samarbejde om motion i skolen, inklusion og sundhed

Konferenceprogrammet i henholdsvis Aalborg og Middelfart er lokalt forankret med deltagelse af oplægsholdere fra nærområdet. Det består af oplæg, valgfrie spor inden for emnerne skole, inklusion og sundhed samt en paneldebat.

- Det er vigtigt, at vi bruger konferencer som de her til at dele erfaringer, drage nytte af hinanden og knytte bånd, vi kan bruge i fremtiden. Det kan vi også som samfund få fordele ud af, siger Claus Warming.

På integrationsområdet nævner han fordelene ved at hjælpe flygtninge ind i det danske foreningsliv. På konferencerne vil det emne blive behandlet med eksempler fra Nørresundby og Langeland.

Peter Krustrup, der er professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, holder på begge konferencer indlæg om fodboldens sundhedsmæssige effekter. Her har man blandt andet ses store resultater hos kræftramte mænd.

Endelig er den danske folkeskole og samarbejdet med lokale fodboldklubber et område, som DBU og lokalunionerne arbejder intenst med, og som også er på programmet til september. Fodbold som del af bevægelse i skoledagen og som anderledes indlæringsform vil for eksempel blive behandlet på konferencerne.

Tid og sted

Aalborg, Gigantium, onsdag den 21. september, klokken 9.00-13.00.

Middelfart, Comwell, onsdag den 28. september, klokken 12.00-16.00.

Konferenceprogram

Se det fulde program for konferencen i Aalborg den 21. september her

Se det fulde program for konferencen i Middelfart den 28. september her

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via dette link

Deltagelse er gratis.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til konferencerne, er du velkommen til at kontakte koordinator i DBU Jylland Udvikling, Christian Kjær, på telefon 8939 9934 eller mail kjaer@dbujylland.dk


Log ind