DBU Fyn/Albani-puljen hjælper klubber til udvikling

Puljen er oprettet med henblik på at understøtte klubudviklingen i de fynske fodboldklubber. Overrækkelsen af checken er det synlige bevis på, at flere klubber allerede har fået økonomisk støtte til deres projekter. Det er fortsat muligt at søge midler i puljen.


__________________________________________________________________

Albani og DBU Fyn har et fælles ønske om, at hjælpe de fynske fodboldklubber til at udvikle sig. Derfor har klubberne mulighed for, at søge om tilskud til udviklingsprojekter, der kan styrke klubben i fremtiden. Det kan være projekter i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, styrket organisation eller noget helt tredje. Pengene kommer fra DBU Fyn/Albani-puljen, som er finansieret af Albani og DBU Fyns erhvervsnetværk. Den giver de fynske klubber mulighed for at søge om op til kr. 10.000,- i tilskud.

3 ansøgere med hver deres gode projekter 

HOGG, Sanderum BK og Strib IF er blandt de klubber, der har modtaget økonomisk bidrag til udviklingsprojekter af forskellig art.

I HOGG arbejdes der for tiden på rigtig mange spændende tiltag. Man er lige nu i gang med et klubudviklingsforløb, hvor hele værdigrundlaget samt en sammenslutning af to foreninger er sat i fokus. Derudover arbejdes der sideløbende på en dygtiggørelse af klubbens trænere.

Sanderum BK afviklede tidligere på året DBU's Pigeraketten med deltagelse af 33 piger, hvoraf ca. halvdelen ikke til hverdag spillede fodbold i en fodboldklub. Det blev til en sjov og hyggelig dag, som udover at sætte fokus på pigefodbolden i klubben også efterfølgende gav 7-8 nye medlemmer.

Strib IF har via et forløb med DBU Fyns B&U-konsulent John Christensen valgt at sætte fokus på en række sportslige områder. Klubben er i fuld gang med at udvikle en "hvid-tråd", som blandt andet består af en træningsmanual, der er tilpasset til de forskellige årgange. Denne har til formål at sikre korrekt fodboldtræning - fagligt såvel som pædagogisk.

- Vi er rigtig glade for de tiltag og idéer, som John Christensen har bragt ind i klubben. Endvidere har vi kunne konstatere, at vi på det seneste har fået 42 nye medlemmer fordelt på både børn, unge og voksne. Det er helt sikkert en afledt effekt af den proces, vi som klub er inde i, udtaler Henrik Pedersen fra Strib IF.   
  
Alle 3 klubber er gode eksempler på tiltag, som helt eller delvis kan finansieres via DBU Fyn/Albani-puljen. For nylig fik repræsentanter fra klubberne overrakt en check som synligt bevis på den støtte, de har modtaget.


Henrik Søncksen, Albani og Bjarne Christensen, formand for DBU 
Fyn overrækker checken til Sanderum BK.


Din klub kan også komme i betragtning til midler fra puljen

Mange klubber har allerede søgt om tilskud fra DBU Fyn/Albani-puljen, hvoraf 9 af disse ansøgerne har fået en positiv tilbagemelding.

Alle klubber der er medlem af DBU Fyn kan få del i midlerne. Der kan søges løbende, da der ikke er nogen ansøgningsfrist. Et udvalg bestående af personer fra DBU Fyn og Albani udvælger, hvilken projekter/tiltag, som skal nyde godt af puljen. Der lægges vægt på kreativitet, og at der er tænkt et fremtidsmæssigt perspektiv ind i ansøgningen. Der gives ikke tilskud til materialer som bolde, tøj, træningsrekvisitter osv. 

Indsend ansøgning her.
 
 
  
    

Log ind