Klubudvikling: Ungdomssamarbejde hos Østfyn-klubber

På Østfyn, nærmere bestemt i Nyborg Kommune, er en række klubber gået sammen om et ungdomssamarbejde, der skal skabe et bedre ungdomsfodbold-miljø i kommunen ved en fælles indsats.


____________________________________________________________

For få spillere til træning, problemer med at stille hold og spillere, der prioriterer andre ting før fodbolden. Det kan være en negativ spiral, som er demotiverende for både spillere og trænere.

Derfor har en række klubber i på Østfyn sat sig for sammen at forsøge at skabe et ungdomsfodboldmiljø på tværs af klubberne, der kan skabe fastholdelse og tiltrækning af de unge spillere.Arbejdet med at få de praktiske aftaler på plads og planlægge de fælles træninger pågår nu, og DBU Fyns klubrådgiver Arne Appelgren hjælper klubberne med det.

- Jeg synes, at det er et stærkt signal, at klubberne vælger at arbejde sammen om deres fælles udfordring på ungdomssiden. Det vidner om den gode dialog og fælles forståelse klubberne i mellem, som jeg også oplever, når vi samles i Formandsklub Nyborg, forklarer Arne og fortsætter:

- Vi skal nu arbejde på at lave et samarbejde, som alle klubberne og ikke mindst spillerne og trænerne er glade for. Det bliver min rolle at hjælpe klubberne med at få afklaret så mange spørgsmål og usikkerheder som muligt, så der i stedet kan være fokus på at skabe et godt miljø for de unge og trænerne. Jeg tror, at det er godt for denne type samarbejder, at en person "udefra" som mig selv er med i processen, fordi der jo er nogle forskellige klubkulturer, der skal samarbejde.

Ideen til samarbejdet udspringer fra den velfærdsalliance som er indgået mellem DBU og Nyborg Kommune, der giver klubberne i kommunen mulighed for gratis klubudviklingsforløb via DBU Fyns klubrådgivere.

Hvad kan vi gøre for jer?
DBU Fyns klubrådgivere er klar med hjælp til alle de fynske klubber.

Det kan, som i ovenstående tilfælde, være via et klubudviklingsforløb, hvor klubrådgiveren kan hjælpe jer med at få lavet en handleplan, der matcher jeres ønsker og behov. Klubrådgiveren er også med i selve udførelsen, og kan varetage hands-on-opgaver undervejs. På den måde kan I være sikre på, at I får et godt forløb, så I som klub står stærkere på "den anden side".

Tøv ikke med at kontakte en klubrådgiver for en uforpligtende snak om mulighederne. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Læs mere om klubudviklingsforløb her og se hvilke klubber, der har lavet aftale om klubudviklingsforløb nedenfor:

Klubber med 30 timers klubudviklingsforløb
Klub Tema
HOGG Klubbens værdier + sammenlægning af to foreninger
KFUM's BK Odense IT-optimering (hjemmeside, kontingentsystem og KlubOffice
Klubber i Nyborg Samarbejde om ungdomsfodbold på tværs
Kauslunde IF Trænerakademi for unge i klubben
FC Broby  Årsplan/opgavebeskrivelser - uddelegering af opgaver
Skeby BK Styrkelse af pigefodbolden
Bogense G & IF Flere medlemmer og bedre ungdomsstruktur
Vindinge BK Flere frivillige - uddelegering af opgaver
Nyborg G&IF  Flere frivillige - engagering af forældre 
OKS  Organisation og årsplan
B1913  Organisation og flere frivillige 
Brylle BK  Organisation og opgavefordeling
B67  Samarbejde/partnerskaber med institutioner i lokalområdet
Kerteminde BK  Årshjul og opgavebeskrivelser/-uddelegering 
Korinth IF  Årshjul og opgavebeskrivelser/-uddelegering  
MG & BK  Strategisk rekruttering af børnetrænere + funktionsbeskrivelser
Ringe BK  Klubbens årsplan og organisation 
Rudkøbing BK Kunstgræsbane - beskrivelse af projekt
SFF2015  Rekruttering og fastholdelse af frivillige


Log ind