Årets Fynske Fodboldleder: De nominerede er...

Ved Fynsk Fodbold Award 2016 den 28. oktober skal Årets Fynske Fodboldleder kåres. Der er nu udpeget tre kandidater til prisen.


____________________________________________________________

De fynske klubledere ligger et kæmpe arbejde i at få deres lokale klub til at være et sted, hvor børn, unge og voksne trives.

Det arbejde ønsker DBU Fyn i samarbejde med Albani at anerkende ved at udpege Årets Fynske Fodboldleder. De tre kandidater er:

Jan Aarenstrup – Formand i Kerteminde Boldklub
Jan har overtaget formandsposten i en stor klub med mange opgaver, og han har kastet sig over dem med stort engagement. Det har betydet, at han løfter mange opgaver, men han er i stigende grad begyndt at anerkende behovet for uddelegering, og der arbejdes målrettet på netop dette. Klubben er således i et udviklingsforløb med Niels Nielsen om beskrivelse og uddelegering af opgaver, hvor Jan er primus motor. Han viser i den forbindelse en god evne til at spotte frivillige, der kan hjælpe til i klubben.

Jan skaber med sin personlighed tillidsfulde og energifyldte arbejdsfællesskaber, der skaber grobund for positiv klubudvikling. Han er meget bevidst om sin rolle som leder, og arbejder ikke kun med at udvikle klubben med også med at udvikle sig selv som leder ved bl.a. at turde uddelegere i stigende grad.

Janne Westergaard – Formand i F.B. & I.F. Fodbold (Faaborg)
Klubben er Jannes hjertebarn, og hun arbejder benhårdt for at al ting spiller. Hun er meget samvittighedsfuld og arbejder med en udpræget grad af ordentlighed. Det gælder ikke mindst i klubsamarbejdet SFF, som Janne sammen med de øvrige klubbers repræsentanter har en stor aktie i. Hun er i det hele taget meget fremsynet, hvilket kommer klubben til gode.

Janne løfter mange opgaver men arbejder sammen med klubbens øvrige bestyrelse på at fordele opgaverne på flere hænder. Hun anerkender og er godt til at skabe rum til alle typer af mennesker i foreningen.

Robin Birch – Formand i Skamby
Robin lægger et enormt arbejde i klubben og han er utrolig visionær og udviklingsorienteret på klubbens vegne. Han er fyldt med gode ideer, og han er i stand til at føre dem ud i livet sammen med andre qua hans inddragende ledelsesstil.

Robin er primus motor for meget der foregår i klubben, men han er samtidig meget opmærksom på at sikre medejerskab hos de øvrige personer i og uden for bestyrelsen. Han er let at snakke med og er meget vellidt i klubben. Han er kommet ind i klubben med et mindset, der ikke er dybt forankret i foreningslivet. Det har været med til at åbne klubben for nye personer, ideer og tiltag. Han har med andre ord set på klubben med nye øjne, hvilket har styrket dens udvikling.

Hvem bliver Årets Fynske Fodboldleder?
Det afsløres til Fynsk Fodbold Award 2016, der afvikles den 28. oktober i Otterup Hallerne. 

Med prisen følger foruden anerkendelsen en check på kr. 6.000,- fra Albani.


Log ind