Er jeres klub helt fantastisk til børne- og ungdoms fodbold?

Så er det måske jeres klub, der skal være Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub. Der er nu åbent for indstilling til den fornemme hæder. Store som små klubber kan komme i betragtning til prisen, der uddeles i forbindelse med Fynsk Fodbold Award 2016. Frist for indstilling er den 1. oktober.DBU Fyn ønsker at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende børne- og ungdomsmiljø i klubberne.

Prisen som Årets Børne- og ungdomsklub uddeles, under hensyntagen til klubbernes størrelse, til den klub, der bedst lever op til nedenstående kriterier, som fremgår i uprioriteret rækkefølge:
 • Uddannelse af klubbens børne- og ungdomstrænere
  Klubben har en plan for uddannelse af børne- og ungdomstrænere og tilmelder dem til de kurser, der udbydes af DBU og Lokalunionerne. 
 • Klubmiljø målrettet unge
  Klubben har et klubmiljø, hvor det er attraktivt, inspirerende og sjovt at være børne- eller ungdomsspiller
 • Fastholdelse og rekruttering
  Klubben arbejder med fastholdelse og rekruttering af medlemmer til ungdomsårgangene ved hjælp af særlige initiativer i klubben, der har til hensigt at have fokus på netop dette.
 • Pigefodbold
  Der udbydes pigefodbold bredt i klubben og på lige vilkår med klubbens øvrige udbud. Klubben udbyder som minimum pigefodbold i så stort et omfang, som det er klubben muligt og har det samme fokus på pigerne som på de øvrige af klubbens medlemmer.
 • Holdtilmelding
  Det er ikke et ultimativt krav, at klubben skal have hold i alle ungdomsårgange. Til gengæld er det vigtigt, at klubben tilmelder hold i så mange rækker, som det for klubben er muligt ud fra en geografisk og social betragtning. 
 • Fair Play
  Klubben har fokus på fairplay. Det kan være spillerne i mellem eller i forhold til modstandere og dommere.
 • Øvrige tiltag
  Klubben har f.eks. samarbejde med den lokale SFO eller børnehave, eller et sundhedsfokus. Måske er der tænkt i alternative baner for at fremme børne- og ungdomsfodbold
Såvel store som mindre klubber kan altså komme i spil til prisen - også selvom klubben ikke nødvendigvis opfylder alle ovenstående kriterier.

Bedømmelsesperioden strækker sig fra 1. november 2015 til 1. oktober 2016, og det er altså på baggrund af klubbernes indsats i denne periode, at en vinder findes. 


Hvem kan indstille klubber?
Alle kan indstille klubber til prisen - sin egen eller en anden klub, som man mener fortjener prisen. Du kan indstille din klub her. 

Der er frist for indstillinger d. 1. oktober.

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt alle de indstillede klubber udvælger DBU Fyns Børneudvalg og Ungdomsudvalg 3 nominerede til prisen, hvoraf en vinder findes.

Vinderen offentliggøres ved Fynske Fodbold Award 2016 den 28. oktober i Otterup-Hallerne.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 5.000,-. samt et trænerkursus

 De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et trænerkursus. 

Log ind