Konference satte fokus på fodbold og velfærd

68 repræsentanter fra blandt andet kommuner, fodboldklubber, DBU/lokalunionerne og andre civilsamfundsorganisationer var samlet i Middelfart onsdag til oplæg og dialog om, hvordan fodbolden kan være med til at løfte samfundsmæssige udfordringer.DBU Jylland og DBU Fyn slog den 28. september i fællesskab dørene op til en konference om temaerne fodbold og velfærd. Specielt var fokus for konferencen hvordan fodboldklubber, kommuner, DBU og lokalunionerne kan skabe samarbejdssnitflader, som gør det muligt at kunne blive endnu bedre til at løfte nogle af de samfundsmæssige udfordringer.

- Det er vigtigt, at vi bruger konferencer som de her til at dele erfaringer, drage nytte af hinanden og knytte bånd, vi kan bruge i fremtiden. Det kan vi også som samfund få fordele ud af, siger Claus Warming, formand for DBU Jyllands Samfundsudvalg.

- Kommunerne skal med knappe ressourcer finde metoder til at aktivere borgerne og på forskellige måder forbedre deres sundhed og velfærd. Den effekt, man får ud af fodbold ved at dyrke motion og fra fællesskabet, er mange flere kroner værd, end den koster, og noget, man måske ikke kan finde på anden vis, fortsætter Claus Warming.

De 68 deltagere blev præsenteret for en masse eksempler på, hvordan kommuner, fodboldklubber, DBU/lokalunionerne og andre organisationer spiller sammen og skaber positive resultater på disse områder, og de fik input til fremtidige samarbejdsmuligheder. Blandt eksemplerne var VSK Aarhus’ projekt med skoleinstruktører, som har skabt bro mellem foreningen og de omkringlæggende skoler, Langeland Kommunes projekt omkring inklusion af asylansøgere i foreningslivet, samt Fodbold Fitness-bølgen, der har været med til at skabe grobund for forskellige patientgruppers involvering i foreningslivet i blandt andet Aarhus og Aalborg.

Borgmesteren i Middelfart og DBU’s formand bød velkommen

Borgmesteren i Middelfart Kommune, Steen Dahlstrøm, og DBU’s formand, Jesper Møller, satte dagsordenen for dagen med hver deres bud på, hvorfor og hvordan fodbolden og foreningskulturen kan være med til at skabe endnu bedre forudsætninger for, at endnu flere børn, unge og ældre kan komme til at spille fodbold.

Både borgmester Steen Dahlstrøm og DBU-formand Jesper Møller var enige om, at bedre faciliteter for fodbolden er afgørende for, at flere vil spille fodbold. Derfor var begge også indstillet på, at der skal arbejdes videre med at understøtte dette punkt, både på kommunalt og specialforbundsniveau.

Samarbejde om sundhed i skolen

Malte Nejst Larsen, postdoc fra Syddansk Universitet, præsenterede de sidste 10 års forskning på området fodbold og sundhed, og han understregede, at fodbolden er en af de sundeste idrætsaktiviteter.

DBU fremlagde desuden friske tal og erfaringer fra sundhedsprojektet i skolerne, FIFA 11 for Health, som har været udbudt til de danske skoler siden starten af 2016.

Afslutningsvist stillede repræsentanter fra DBU, Red Barnet, Middelfart Kommune, fodboldklubber og forskermiljøet sig til rådighed for en debat med salen, hvor blandt andet temaer som fremtidens foreningsstruktur, nye målgrupper samt spørgsmålet om hvorvidt fodbold kan løse en samfundsmæssig opgave blev diskuteret.

Find præsentationerne fra konferencen her

Anders Østergaard: Motionsfodbold

Bent Clausen, Jesper Møller og Steen Dahlstrøm

Bjarne Nielsen og John Christensen: Fodbold og inklusion

Leif Gjørtz Christensen: Fodbold og skole

Malte Nejst Larsen og Peter Krustrup: Fodbold og sundhed

Tina Enestrøm: FIFA 11 for Health


Tekst og foto: Christian Kjær

Log ind