MENU

Ombrydning indføres i ungdomsrækkerne

DBU Fyns Ungdomsudvalg har besluttet at indføre ombrydning i U13-U19 drenge. Dette sker efter ønske fra de fynske klubber, og skal være med til at sikre en bedre matchning af holdene.

DBU Fyns Ungdomsudvalg har besluttet at indføre ombrydning i U13-U19 drenge. Dette sker efter ønske fra de fynske klubber, og skal være med til at sikre en bedre matchning af holdene.

Tilbage i marts måned blev der af Rudkøbing BK stillet et forslag på DBU Fyns delegeretmøde om, at der skulle ske ombrydning af ungdomsrækkerne efter hver halvsæson.
Svaret fra DBU Fyns ungdomsudvalgs formand, Mette Gregersen var, at man ville se på mulighederne henover foråret.

Ungdomsudvalget indkaldte derfor de fynske klubber til et dialogmøde i maj måned, hvor der var enighed om, at man skulle arbejde på en turneringsmodel, der sikrer den mest optimale indplacering af holdene og derved også bedre matchning og lige kampe.

Lige kampe på alle niveauer. Det er derfor udgangspunktet for DBU Fyns nye tiltag med ombrydning i alle 11-mands rækker fra U14-U19 samt U13 8-mands.

Hvordan sker ombrydningen?
Efter endt sæson ombrydes turneringen og holdene indplaceres i puljer efter deres slutplacering. Dette sikrer bedre matchning af holdene og derved lige kampe i den efterfølgende sæson.

Men er man så låst til den pågældende pulje?
Det korte svar er nej, det er man ikke.

Ønsker en klub at blive indplaceret i en anden pulje end den de indplaceres i, kan de skriftligt anmode DBU Fyn om at blive overflyttet. Dette gør sig gældende både for indplacering på højere eller lavere niveau. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis man har mistet en række spillere og derfor ikke mener, at man kan begå sig i en mesterrække, men niveaumæssigt vil passe bedre i en A-række.

Det vil altid være DBU Fyns Ungdomsudvalg, der trækker af på ansøgninger om overflytning af hold.

Der kan naturligvis også fortsat tilmeldes hold til en turnering, også selvom man ikke har haft hold med tidligere. Klubberne skal her tage stilling til, hvilket niveau man mener, at holdet har, og tilmelde til dette.
Igen vil DBU Fyns Ungdomsudvalg lave en konkret vurdering, således at holdet indplaceres på det rette niveau.

DBU Fyns Ungdomsudvalg håber med dette tiltag, at de fynske klubber vil opleve en bedre afvikling af turneringerne med gode og jævnbyrdige kampe.

Allerede nu kan man se hvorledes ombrydningen sker på alle rækker. Dette gøres ved at gå ind på den række, man ønsker ombrydningsmodel for, og se hvorledes ombrydningsstregerne er påført stillingen.
Da vi af erfaring ved, at der undervejs i turneringen kan ske ændringer i form af udtrækninger, vil ombrydningsstregerne på de enkelte rækker blot være vejledende og ikke endelige.

Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte ungdomskoordinator Kim Hansen på tlf. 6617 8218 eller via mail info@dbufyn.dk

Log ind