MENU

Delegeretmøde: Temaer om klubudvikling og klubbers data

1. marts afholder DBU Fyn og de fynske klubber det årlige delegeretmøde. Foruden den faste dagsorden er der to temaer på programmet. Man kan fortsat tilmelde til mødet.


DBU Fyns delegeretmøde er den årlige generalforsamling for fynsk fodbold. Det er her klubberne har mulighed for at få indflydelse på, hvordan en række forhold i fynsk fodbold skal udvikle sig.
____________________________________________________________

Bevæg Dig For Livet - Visionskonsulenter klar til klubhjælp
Aftenens første temaoplæg vil DBU Fyns og DGI Fyns fælles visionskonsulenter Henrik Sørensen og Jeppe Jensen stå for. De arbejder med at hjælpe klubberne og styrke dem i forhold til målgrupperne voksenmotionister og teenagere.

Det gør de som et led i den fælles vision kaldet Bevæg Dig For Livet, der kort fortalt handler om at få endnu flere danskere til at være idrætsaktive - også i fodboldklubberne.

- Potentialet for fodboldtilbud til de voksne, der gerne vil spille fodbold for sjov og for motionens skyld, er enormt. Enhver klub er omgivet af disse mennesker i deres lokale nabolag. Mange af dem har måske endda tidligere været medlem i klubben men er faldet fra pga. familie, tid, arbejde osv. Det er jo ikke fordi, de ikke kan lide fodboldspillet, at de er stoppet, forklarer Henrik og uddyber:

- Jeg kan hjælpe klubberne med at skabe nogle fodboldtilbud, der kan få disse mennesker tilbage i klubben og måske tiltrække nogle helt nye. Det er det, jeg gerne vil fortælle mere om på delegeretmødet. Jeg håber, at nogle af de fremmødte bliver nysgerrige og gerne vil gøre brug af min hjælp. 

Jeppes fokus retter sig derimod mod teenagerne og klubbernes arbejde med dem:

- Mange fodboldklubber oplever, at teenagerne falder fra. Men nogle klubber oplever altså det modsatte. Det gør de, fordi de arbejder målrettet på at skabe klubmiljøer, som de unge gerne vil være en del af. Det kan være gennem kvalitet i træningen, men også qua sociale arrangementer og gode fysiske rammer. Min rolle er, at hjælpe flere klubber til at skabe gode teenagemiljøer, bl.a. ved at hjælpe dem med at strukturere arbejdet i ungdomsafdelingen, fortæller Jeppe.

Stramning af persondataloven kan få konsekvens for fodboldklubberne
Senere på aftenen fortæller DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pedersen om de stramninger af persondataloven, som er varslet, og hvordan man i fodboldklubberne skal forholde sig til det.

Stramninger kan bl.a. få betydning for klubbernes muligheder for at kommunikere med egne medlemmer.

De kan også få betydning for, hvilke oplysninger man må opbevare på medlemmer - såvel indmeldte som udmeldte.

Tilmelding til delegeretmødet
Hver fynsk fodboldklub kan stille med to repræsentanter til mødet.

Der indledes med en bid mad, og deltagelse er gratis.

Tilmeld jer her.

Se materialer til mødet her, hvor du også kan se en oversigt over tilmeldte klubber.

Vi ses til DBU Fyns delegeretmøde.Log ind