MENU

Skal Albaniserien ned på 8 hold?

Skal vores disciplinære system ændres? Skal vi forlænge prøveperioden på fælles turnering med DBU Jylland og skal Kvinde Albaniserien ned på 8 hold? Det er nogle af de forslag, som de fynske klubber skal tage stilling til på DBU Fyns delegeretmøde den 1. marts.


På DBU Fyns delegeretmøde den 1. marts i Langeskov skal de fynske klubber ialt tage stilling til 11 forslag. 
De ti af forslagene står DBU Fyn bag mens Rudkøbing BK er ophavsmand til det sidste forslag. 

De fire første forslag, der skal behandles, omhandler en ændring af unionens disciplinære system. 
Man ønsker et af DBU Fyns bestyrelse og udvalg uafhængigt disciplinært system. Dette vil sikre en tydeligere opdeling mellem den lovgivende, dømmende og udøvende magt. 
I praksis betyder det, at alle medlemmer til både disciplinær- og appeludvalg fremover vil skulle vælges på delegeretmødet, samt at medlemmer af DBU Fyns bestyrelse ikke længere er repræsenteret i de to udvalg.
Såfremt forslagene vedtages træder den nye ordning i kraft med øjeblikkelig virkning, og der skal derfor ske valghandling til de to udvalg senere på aftenen. 

Forslag 5 er en præcisering af hvem der kan indgive protester/anker, samt en præcisering af hvordan proceduren omkring indgivelse af protester/anker foretages
Dette for at undgå evt. tvivlstilfælde ved protester/anker. 

På delegeretmødet i 2014 gav de fynske klubber DBU Fyn mandat til at indgå turneringssamarbejde med DBU Jylland.  
Man har siden august 2014 afviklet fælles turnering med DBU Jylland i udvalgte ungdomsrækker. 
Prøveperioden lød på 3 år, hvorefter de fynske klubber skulle tage stilling til det videre forløb. 
Der ønskes en forlængelse af prøveperioden på 1 år. Turneringen vil blive evalueret i efteråret 2017, således at de fynske klubber vil kunne tage stilling til en evt. justering eller permanent løsning på delegeretmødet 2018.

Forslagene 7-9 omhandler DBU Fyns turneringsreglement.
Fælles for de tre forslag er en større fleksibilitet omkring brugen af spillere.
I U19 drenge og U18 piger ønsker man, der indføres en regel, således at klubberne kan anvende op til fem 1. års seniorspillere på deres U18/U19 hold. Dette skal være med til at fastholde flere hold i de ældste ungdomsårgange samt give spillerne en mere blød overgang fra ungdom til senior. 

Fleksibilitet er også nøgleordet i forslaget omkring brug af spillere i kvinde serie 1 og kvinde serie 2. Som man kender det fra herresenior, hvor op til tre spillere kan genbruges på serie 3-5, ønsker man en lignende regel hos kvindesenior. Her skal klubberne, såfremt de har hold tilmeldt i både serie 1 og serie 2, kunne genbruge op til 3 spillere uden at disse skal spilles fri, og uden at det har sportslige konsekvenser for holdene. 

I forslag 10 bevæger vi os over i propositionerne for kvindesenior - altså hvordan turneringen afvikles. 
For nuværende består Albaniserien for kvinder af én pulje med 10-12 hold, hvor nummer 1 rykker op i Kvindeserie Vest og de nederste rykker i Serie 1. Det er som udgangspunkt godt nok, hvis ellers det fungerede. For desværre har vi gentagne gange oplevet at hold har trukket sig fra Albaniserien for kvinder enten før turneringsstart eller undervejs, og efterladt en række med store sportslige udfordringer.
Vi har også haft eksempler, hvor nedrykning har været suspenderet, hold der ikke har ønsket at rykke op, og store niveauforskelle på holdene. 
Man har derfor haft nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DBU Fyn samt flere fynske klubber, som har kigget på en mulig løsning. 
Det har udmøntet sig i et konkret forslag, som de fynske klubber nu skal tage stilling til.
Forslaget lægger op til, at Albaniserien reduceres til 8 hold, da man har vurderet at dette vil give den bedste turneringsafvikling, samt hæve niveauet i Albaniserien. 

Sidste forslag som de fynske klubber skal tage stilling til kommer fra Rudkøbing BK. Dette går på automatisk op- og nedrykning i ungdomsrækkerne, og forslaget lægger op til, at eksempelvis nummer 1 og 2 fra efterårets C-række automatisk indplaceres i forårets B-række. 

Der er altså nok at tage stilling til for de fynske klubber, og det hele løber af stablen den 1. marts i Langeskov. 

Er jeres klub endnu ikke tilmeldt, så skal dette ske skriftligt og senest den 26. februar. 

Læs mere
Tilmelding til delegeretmødet
Forslag til behandling Log ind