____________________________________________________________

Forår er lig med fodboldopstart, og det skulle gerne være en tid præget med gode fodboldkampe, gode oplevelser og gode historier. Det er det heldigvis også. Men, det fynske fodboldbillede sværtes desværre også af historier om uacceptable handlinger, der medfører afbrudte kampe. Allerede nu kan vi tælle 5 afbrudte kampe i foråret. Senest i weekenden hvor en kamp mellem B1909 og B67 blev afbrudt. Mit ærinde her er ikke at drøfte den pågældende kamp men at sætte fokus på den alvorlige situation i fynsk fodbold.

Lad mig indledningsvis gøre mit budskab helt klart. Vi skal aldrig acceptere en fodbolddagsorden, hvor trusler og vold er en naturlig del af spillet. Aldrig!

Derfor vil jeg alligevel kort dvæle ved førnævnte kamp og benytte lejligheden til at rose B1909’s ledelse for med al tydelighed og stor konsekvens at tage afstand fra den adfærd, der førte til aflysning af kampen. Ledelsen bortviste prompte de involverede spillere fra klubben.

Den beslutning er nemlig et godt billede på, hvad vi i fynsk fodbold skal stå sammen om. 

Når jeg har bruger ordet ”vi”, mener jeg fynsk fodbold i bredeste forstand. Jeg tænker på DBU Fyn, klubber, dommere, forældre og alle andre i og omkring spillet. Vi skal alle tage ansvar for at sige fra. Også når det gælder spillere eller andre personer fra vores egen klub.

Hos DBU Fyn er vi vores medansvar bevidst. Det er dog vigtigt for mig at påpege, at vi i DBU Fyns bestyrelse ikke kan blande os i behandlingen af disciplinærsager. Det klarer vores disciplinærudvalg, som består af klubfolk valgt af klubberne selv, og som arbejder uafhængigt af bestyrelsen. Vores lovgrundlag, som disciplinærudvalget dømmer ud fra, giver en række muligheder. Det gælder f.eks. idømmelse af bøder, fratrækkelse af point, suspendering af hold i en eller flere kampe eller udelukkelse fra DBU Fyn. Vi har altså rammerne for med al tydelighed at tage afstand fra vold og trusler – og dem skal vi bruge. For, der er fuld enighed i DBU Fyns bestyrelse om, at vi ikke vil acceptere det billede, der har tegnet sig.

Det handler dog ikke kun om at straffe. Det handler også om fortsat at sætte fokus på udfordringen sammen med både spillere, trænere, ledere og dommere, så vi i fynsk fodbold står sammen om en klar holdning til, at vold og trusler er helt uacceptabelt.

På dommersiden vil DBU Fyns dommerudvalg i samarbejde med Fyns Fodbolddommer Klub have fortsat fokus på efteruddannelse af vores dommere. På klubsiden vil jeg opfordre alle klubledelser til, at man i klubberne drøfter god adfærd på og uden for banen, herunder konsekvenser hvis medlemmer ikke lever op til klubbens værdier på området. Det kan man få hjælp til via DBU Fyns klubrådgivere. 

Vi skal arbejde sammen og på flere fronter for at få problemerne løst. Så kan vi få fokus tilbage på det, det hele handler om; fodboldspillet.

/Bjarne Christensen, formand DBU Fyn