MENU

Værd at vide om dispensationer

Hvilke spillere må man bruge? Hvornår gælder klassetrinsreglen, og hvad betyder kvartalsreglen? Det er bare nogen af de mest stillede spørgsmål om dispensationer. Bliv klogere på området lige her.

Holdtilmelding efterår 2012
__________________________________________________________________

Forårsturneringen står lige for døren, og det betyder, at man skal være opmærksom på en række områder vedrørende dispensationer. Måske er der blot behov for lige at få genopfrisket reglerne. Dispensationer gør det muligt for en spiller at deltage i kampe for et hold, som han eller hun ellers er for gammel til at spille på. Det kan f.eks. være aktuel, hvis en for gammel spiller gerne vil spille på hold med sine klassekammerater, eller hvis der ikke er et hold i vedkommendes aldersgruppe i klubben.

Aldergrænser for børn og ungdom
Det er aldersgrænserne, der afgør hvilket hold man er spilleberettiget på (se tabel til højre)

    Aldersgruppe Årgang
  U5 2012
  U6 2011
  U7 2010
  U8 2009
  U9
2008
  U10 2007
  U11 2006
  U12 2005
  U13 2004
  U14 2003
  U15 2002
  U16  2001
  U17  2000
  U18 piger 1999-2000
  U19 1998-1999
   Herre senior
Min. 16 år
   Dame senior Min. 15 år
   "De gamle"  Se her
Men der findes følgende undtagelser, hvor der IKKE skal søges om dispensation, og hvor det ikke har sportslige konsekvenser (holdet kan godt blive puljevinder):
  • Piger på drengehold: Piger, som er op til ét år ældre end aldersgrænsen tillader må spille med på drengehold. Spilleren markeres IKKE som dispensationsspiller på holdkortet.
  • Klassetrinsreglen: Gælder i alle rækker for børn og unge (til og med 9. klasse), og den tillader, at man som klub frit kan benytte spillere født i en årgang ældre end den pågældende aldersklasse, såfremt spilleren går i klasse med spillerne på holdet. F.eks. kan en spiller født november 2002 godt spille med årgang 2003. DBU Fyn kan dog forlange at se en skoleklasseliste, som dokumenterer klassetrinsfællesskab med de spillere som opfylder aldersklassen. Spilleren markeres IKKE som dispensationsspiller på holdkortet.
  • Kvartalsreglen: Betyder at en klub kan benytte et bestemt antal spillere, som er født sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Klubben behøver ikke at søge om dette, men skal dog markere disse spillere som dispensationspillere på holdkortet - selvom der ikke skal søges om dispensation.
Hvis en for gammel spiller ikke opfylder et af ovenstående kriterier, kan klubben søge dispensation til at bruge ham/hende alligevel. Samtidig med at en klub tildeles dispensation, træffer DBU Fyn en belslutning om, hvorvidt den vil have sportlige konsekvenser (holdet kan ikke blive puljevinder).

Hvor længe gælder en dispensation?
En tildelt dispensation gælder for et halvt turneringsår (enten 1. januar - 30. juni eller 1. juli - 31. december). For "de gamle" gælder en dispensation for et helt kalenderår.

Du kan hurtigt og nemt søge om dispensation lige her.

Du kan læse mere om dispensationer her.

Se særligt om dispensationer for fællesrækker med DBU Jylland her.

Log ind