STILLINGSOPSLAG: KAN DU HJÆLPE FODBOLDKLUBBER MED ØKONOMIHÅNDTERING?

DBU Jylland og DBU Fyn søger 2 supportere og instruktører, som kan understøtte klubberne i brugen af økonomi-funktionerne i DBU's administrationssystem, KlubOffice, samt holde lokale økonomikurser. Vi skal have din ansøgning senest den 25. april.

foto: Henrik Bjerregrav

På grund af klubbernes stigende efterspørgsel efter rådgivning og bistand til at bruge økonomisystemet i Kluboffice, som er DBU’s administrationssystem til danske fodboldklubber, søger vi 2 økonomipersoner med geografisk udgangspunkt i Sydjylland/Østjylland/Fyn.

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af at yde telefon- og mailsupport og afholde kurser i Kluboffice-økonomidelen i den enkelte klub og hos lokalunionen. Fokus vil være på komplet opsætning af økonomidelen herunder også kontoplan, online indmeldelse og de automatiske kontingentkørsler. Læs mere her.

Hvis du kommer på besøg i en klub, som allerede kører økonomisystemet, men som fx har skiftet kasserer, kan du også blive blandet ind i noget oprydning i den nuværende bogføring. Du vil blive introduceret til arbejdsopgaverne og have tilknytning til en erfaren økonomisupporter. Arbejdet foregår med udgangspunkt fra dit hjem.

Din baggrund og kvalifikationer:

• Du kan være kasserer i en fodboldklub
• Du har et indgående kendskab til regnskab og bogføring generelt
• Du har meget gerne et indgående kendskab til økonomisystemet i Kluboffice, men det er ikke en betingelse.
• Du er yderst serviceminded, meget fleksibel og kender klublivet indefra, hvor det ofte er frivillige, der er fanebærere.
• Du kan lynhurtig analysere modtagerkredsen eller personen overfor dig og kan derefter formidle et budskab på en nem og forståelig måde

Løn:

Aflønning vil ske ud fra forbrugte timer samt kørselsgodtgørelse. Du skal selv stille bil til rådighed.
Forventet ugentlig supporttid (mail og telefon): 2-5 timer. Derudover kurser i henhold til antal bestillinger.

Arbejdstid:

Din arbejdstid ligger ikke fast, men vil primært foregå om aftenen og nogle gange også i weekenderne.
Supporten vil ligge efter en forudbestemt vagtplan fordelt på aften og dagtimer.
I forhold til kurser, kan der være uger, hvor du ikke har nogen og uger, hvor der er flere besøg.

Ansøgning:

Send en ansøgning indeholdende information om din baggrund, din uddannelse, dit kendskab til Kluboffice og klublivet, og i øvrigt hvad du måtte finde relevant for at komme i betragtning til stillingen. Ansøgningen skal sendes til tors@dbujylland.dk

For den ene af de 2 nyansættelser vil det endvidere være muligt at få ansættelse i DBU Jylland Regnskab på kontoret i Tilst. Der vil være tale om ca. 8-10 timer ugentlig udover foranstående opgaver. Det bør fremgå af ansøgningen, såfremt dette har interesse.

Ansøgningsfrist:

Vi skal have din ansøgning senest den 25. april 2018.

Der vil blive afholdt samtaler torsdag den 3. maj hos DBU Jylland i Tilst.

Ønsker du yderligere informationer vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomisupporter Marianna Sørensen på mail: mariannas@pt.lu

Log ind