DBU Fyn Klublederakademi: For klubledere der vil lidt mere

DBU Fyn inviterer alle klubledere, der ønsker at dygtiggøre sig selv som klubleder og fremme udviklingen i klubben, til at deltage på DBU Fyn Klublederakademi. Det primære fokus vil være ledelse og uddelegering af opgaver.

Formålet med DBU Fyn Klublederakademi er;

at bevidstgøre klubledere om deres rolle som ledere og vigtigheden af at lede og fordele opgaverne - herunder 
at give redskaber og inspiration, der kan hjælpe dem.

Klubledere skal forstås i bred forstand inkluderende alle klubbens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Vi opfordrer til, at man deltager flere personer fra klubben, da det kan maksimere udbyttet.

DBU Fyn Klublederakademi afvikles over 3 moduler, som afvikles med start i oktober 2018. 

Forløbet strækker sig over 3 moduler med følgende temaer:

Modul 1: Klublederens rolle som LEDER
Modul 2: Uddelegering af opgaver - Hvorfor og hvordan?
Modul 3: Rekruttering af frivillige

Modul 1 og 3 afvikles i Odense, mens der på modul 2 venter deltagerne en spændende dag med bl.a. rundvisning hos DBU i Brøndby ved formand Jesper Møller.

Læs mere om programmet her: DBU Fyn Klublederakademi

Pris og tilmelding

Man tilmelder sig hele forløbet samtidig, da netværket er en væsentlig del af udbyttet på forløbet. Skulle man være forhindret på en af kursusdagene, finder vi dog en løsning. Der bliver evt. udbudt et ekstra valgfrit modul i forlængelse af de øvrige.

Hele forløbet udbydes til en samlet pris på kr. 1.500,-/person, og man tilmelder sig hele forløbet samlet. Prisen inkluderer fuld forplejning på alle kursusdage.
OBS! En del kommuner giver tilskud til uddannelse.

Hver klub kan tilmelde maks. 3 personer.

Tilmeld dig her: Tilmelding til DBU Fyn Klublederakademi (oplys klub i kommentarfeltet)

OBS! Ønsker man at tilmelde andre fra klubben, kan det gøres i KlubOffice via menuen Uddannelse > Åbne kurser. Dobbeltklik på kurset og søg personerne frem, som skal tilmeldes.

Log ind