117 klubber søgte om en Trænerrådgiver

Børne- og ungdomstrænerne i 60 klubber kan i foråret se frem til at få inspiration af DBU’s Trænerrådgivere. I alt 117 klubber havde ansøgt, da fristen udløb.

15. marts var der ansøgningsfrist for klubberne til at søge om en Trænerrådgiver. 117 havde sendt en ansøgning af sted om at få et boost til deres trænere, heraf er der nu udvalgt 60 klubber, som får en Trænerrådgiver ud i klubben i den første runde. 

Klubberne er blevet fordelt af lokalunionerne, hvor de er blevet valgt ud på baggrund af de oplistede forpligtelser. Alle 117 klubber, der har ansøgt, modtager en mail med besked fra deres lokalunion, om de har fået eller ikke har fået en Trænerrådgiver. 

Trænerrådgiver er et nyt projekt i 2018, hvor klubberne kan få en Trænerrådgiver ud i klubben i 25 timer, som laver inspirationstræning og giver faglig sparring til klubbens børne- og ungdomstrænere. Derudover får klubbens trænere også et 10 timers C1-kursus – første trin i DBU’s C-træneruddannelse. 
Formålet er at understøtte børne- og ungdomstrænerne i at skabe et godt fodboldmiljø for spillerne med målet om, at spillerne udvikler sig og fastholdes i klubberne. 

I løbet af i år vil 100 klubber gennemføre et forløb med en Trænerrådgiver i klubben. I forårssæsonen får de 60 klubber en Trænerrådgiver og i efterårssæsonen kører 40 klubber et forløb. De bliver udvalgt efter anden ansøgningsrunde.

Klubber, der ikke blev tildelt en Trænerrådgiver i første runde, eller ikke fik ansøgt, kan søge på ny, når anden ansøgningsrunde åbner fra den 15. maj til 15. juni 2018 med afvikling af forløbet i efteråret. 
Ønsker klubben inspiration eller uddannelse til trænerne inden, er det også muligt at bestille en Inspirationstræning eller kurser fra C-uddannelsen i klubben.

Log ind