Udendørs har U8 stævnerne har været med tilmelding fra gang til gang, mens man indendørs har tilmeldt en stævnerække. Da man ikke har oplevet samme afbudsfrekvens udendørs, er en tese, at trænerne ved tilmelding til en stævnerække ikke aktivt tager stilling til, om der rent faktisk er spillere til rådighed til de enkelte stævner, eller at forældrene ikke er opmærksomme nok på stævnedagene. Det vil muligvis være anderledes, hvis det er en enkelt stævnedag holdet tilmeldes. 

Den tese testes af efter jul, hvor alle 3 U8 stævner bliver med enkeltvis tilmelding.

Trænere og forældre opfordres til aktivt at forholde sig til den oversigt over spilledage, der kan ses via nedenstående knap:


Den kan desuden altid findes her på siden under menuen Kampe og Stævner > Børn > Indefodbold og VinterBold.  Den sendes desuden ofte ud i mails fra DBU Fyn.


Kampe uden DBU Fyn dommere

Derudover vil stævnerne som noget nyt blive spillet uden DBU Fyn dommer. Det er i stedet træneren fra førstnævnte hold i kampprogrammet, der skal guide spillerne.

- Ordet guide er det helt essentielle i denne forbindelse. Det er nemlig ikke afgørende, at kampene forløber til punkt og prikke efter de gældende spilleregler. Det handler mere om at hjælpe og guide spillerne til at få afviklet en god kamp. Det er vi sikre på, at træneren kan håndtere på en god og fair måde, uddyber formand for DBU Fyns børneudvalg, John Emil Johansen, og peger på, at det fungerer på samme måde til udestævnerne.

En konsekvens af ovenstående er, at prisen for at tilmelde til et stævne sættes ned, da der ikke skal betales dommerhonorarer.


Afbudsgebyrer skal hjælpe trænere og forældre på forkant

Til gengæld indføres afbudsgebyrer på kr. 50,- hvis man melder afbud efter stævneprogrammet er offentliggjort. Gebyret hæves til kr. 200,- hvis afbuddet falder efter kl. 10.00 onsdagen op til stævnet.

- De mange afbud gør det svært for os at lave gode stævner, og det går udover de hold, der lægger sig i selen for at deltage i stævnerne. Vi håber, at gebyrerne kan få trænere og forældre lidt mere på forkant i forhold til at kunne stille hold til stævnerne, afrunder John Emil.

Hos DBU Fyn vil vi følge udviklingen i U8-rækkerne med spænding. Med gode resultater kan det måske på sigt brede sig til flere børnerækker. DBU Fyn håber og opfordrer til at såvel spillere, trænere og forældre vil tage godt imod og bakke op om det nye format.


Tilmeld stævnerne allerede nu

Der afvikles U8-stævner efter jul således:

Stævnedag Tilmeldingsfrist
18/1 5/1
9/2 26/1
1/3 16/2

Tilmeld dit hold allerede nu via KlubOffice. Husk, at stævnerne altså tilmeldes enkeltvis.