MENU

DOMMERREKRUTTERING: KLUBBERNE HAR ET MEDANSVAR

Vi mangler dommere i fynsk fodbold, men hvis alle klubber forsøger at finde et par stykker, der har lyst til dommergerningen, kan vi i fællesskab nå rigtig langt! For de hurtige er der mulighed for at blive uddannet dommer inden udgangen af marts måned.

AF: Sarah Hoffmann//

Rekruttering af nye dommere er et fælles ansvar, som klubberne er nødt til at hjælpe med at løfte, så flere kampe kan afvikles under kyndig vejledning af en uddannet dommer. 

Hvis hver klub tager ansvar og for eksempel finder to kandidater, der vil tage dommeruddannelsen og dermed blive aktive dommere, så kan det skaffe ca. 300 nye fodbolddommere på Fyn.

Den målrettede indsats kan forhåbentlig føre til, at I som klub får flere dommerpåsatte kampe og bedre vilkår i forbindelse med kampflytninger. Den ekstra indsats kommer dermed alle til gode – både frivillige klubfolk, trænere og spillere.

Dommergrundkursus i marts 2019

For de hurtige er der allerede mulighed for at have et dommerkort i hånden om en måneds tid.

Vi har nemlig planlagt et dommergrundkursus, som starter lørdag den 23. marts og søndag den 24. marts med den teoretiske del. Lørdag den 30. marts er en blanding af teori og praksis, og søndag den 31. marts slutter kurset med en eksamen, hvorefter man kan kalde sig DBU Fyn-dommer.   

Tilmelding til dommergrundkurset i marts kan ske her, eller ved henvendelse til Jesper Bendix Madsen, jebm@dbufyn.dk.

Mange gode fordele ved at være dommer
Som fodbolddommer får man både skattefri godtgørelse, god motion, frisk luft og værdifuld ledererfaring. Derudover har man også mulighed for at gøre karriere og blive en del af et givende netværk med andre dommere.


Kan du komme i tanke om en eller to personer i din klub, som vil være gode dommere, så er det tid til at prikke dem på skulderen nu!

Log ind