Hvor og hvornår:

Mødet vil foregå onsdag den 6. november kl. 18-20 hos DBU Fyn, Stadionvej 50, indgang C, 2. sal, 5200 Odense V.

DBU Fyn er vært for en sandwich og en øl/vand.

Program/dagsorden:

  • Baggrund for mødet
  • Kort præsentation af deltagerne
  • Spørgsmål til klubberne:

Hvordan er kvindefodbolden bygget op hos Jer?

Kriterier for en god sæson?

Positive ting ved den nuværende turneringsform?

Udfordringer på nuværende tidspunkt?

  • Øvrige inputs til DBU Fyn

Tilmelding:

Hver klub kan deltage med maks. 3 personer og det forventes at alle vil bidrage aktivt og konstruktivt i mødet.

Tilmelding til Lau Krogshede på lauk@dbufyn.dk senest fredag den 1. november.

 

Vi håber at rigtig mange vil møde op, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for den fynske kvindefodbold .