Det behøver slet ikke at være så svært at afholde et klubkursus, og det kan være en god anledning til at dygtiggøre jeres trænere – og på samme tid kan de sparre internt i klubben.


Ønsker I at dygtiggøre jeres trænere, skal I bare følge disse tre trin:

 1. Bestil kurset via klubkursusbestilling eller KlubOffice
 2. Udfyld formularen
 3. Registrer deltagerne inden kurset, så de kan modtage forberedelsesmaterialet


Hvem kan deltage?
Alle personer, der er tilknyttet eller hjælper til på klubbens børne- og ungdomshold kan deltage:

 • Børne- og ungdomstrænere
 • Assisterende trænere/hjælpere
 • Forældretrænere/forældre
 • Ungtrænere/unghjælpere (min. 13 år)
 • Max 24 deltagere
 • Trænere fra naboklubber kan også deltage for at udfylde alle kursuspladserne


Hvad kræver det?
For at afholde kurset i klubben skal I sørge for følgende:

 • Lokale til undervisning
 • Bane – velegnet til årstiden (hal eller græs med mål og evt. med lys), hvor visning af træning kan foregå
 • Spillere (medier) til at vise træningsøvelser i praktikker på banen
 • Bolde, toppe og veste til praktikkerne ude på banen


Hvordan forbereder vi os bedst?
Kurserne indeholder forberedelsesmateriale i form af onlineundervisning, som deltagerne skal have set inden kursusstart. Derfor skal alle deltagere registreres med navn og mail:

 • Alle deltagere skal registreres inden kurset, så de kan modtage forberedelsesmaterialet.
 • Deltagerne registreres i KlubOffice efter kurset er bestilt
 • Når jeres lokalunion har sat en DBU Instruktør på kurset, bliver kontaktoplysninger udvekslet mellem klubben og instruktøren

Har I spørgsmål til, hvordan I kan holde et trænerkursus i klubben, kan I kontakte jeres lokalunion.

Hvad koster det af afholde et C-kursus? 
Prisen for at afholde et C1-kursus hjemme i klubben er 4350,-. 
Prisen for at afholde et C2-kursus hjemme i klubben er 5650,-.