En klub drives af frivillige kræfter, men det er ikke altid let at skaffe de hænder, der skal bruges. En del af forklaring kan måske findes i den måde, man driver sin fodboldklub på. Når praktiske opgaver skal løses, rykker kommunikation til trænere, medlemmer, forældre og lokalsamfundet ofte langt ned på to-do-listen. Det sker måske ikke bevidst, men det sker - i hvert fald i rigtigt mange klubber. Men...

  • Hvilke konsekvenser har det egentligt for sundhedstilstanden i klubben?
  • Hvordan påvirker det folks vilje til at give en hånd med?
  • Hvad kan man som klub gøre, og hvem skal gøre det?

Det er nogle af de spørgsmål vi vil beskæftige os med, når vi på seminaret drøfter de udfordringer og muligheder, der ligger i at bruge en løbende kommunikation bevidst og aktivt som et redskab til at rekruttere frivillige.

Vi giver jer inspiration og værktøjer med hjem, der kan styrke jeres klub.

På seminaret kan du bl.a.:

  • Opleve DIF's kommunikationschef, Britt Spangsberg
  • Høre cases fra klubber, der har rekrutteret frivillige på forskellig vis
  • Få et indblik i kommunikationsmulighederne i IT-klubpakken (DBU's IT-tilbud til klubberne)
  • Høre anekdoter fra et langt fodboldliv ved Thomas Helveg


Der bliver også god tid til uformel snak og hyggeligt samvær.

Det er her, det sker

Hele seancen foregår 28.-29. februar i gode og indbydende rammer på Kursuscenter Knudshoved i Nyborg.

Seminaret starter fredag kl. 17. Efter den faglige del bydes på middag og overnatning. Lørdagen starter med morgenmad og rundes efter dagens program af med frokost/sandwich omkring kl. 14. Såvel overnatning som forplejning er indeholdt i deltagerbetalingen.

Vi glæder os til at se jer!

Der er 50 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Pris pr. person er kr. 500,-, som inkluderer overnatning, en lækker 3 retters menu fredag aften, samt morgenmad og frokost lørdag. Overnatning er som udgangspunkt i dobbeltværelse, men der er mulighed for at tilkøbe enkeltværelse for kr. 250,- ekstra pr. person.

Tilmeld dig her: DBU Fyn klublederseminar.
OBS! Ønske om enkeltværelse oplyses efterfølgende til Jacob Skov på jask@dbufyn.dk.

Ønsker du at tilmelde flere fra klubben, kan det gøres i KlubOffice via menuen Uddannelse > Åbne kurser. Dobbeltklik på kurset, søg personerne frem og tilmeld dem.

Vi ses til er par spændende dage.