Der er fortsat et stort potentiale i at få flere piger til at spille fodbold, og erfaringerne peger på, at de klubber der lykkes med det, er dem, der i bestyrelsen tager en aktiv beslutning om, at man virkelig vil pigefodbolden.

De klubber vil vi gerne understøtte med et nyt tilbud.
Det gælder også for klubber, der i et samarbejde ønsker at arbejde med pigefodbolden.


Kort om det nye tilbud

Klubben kan få en DBU Fyn-klubkoordinator tilknyttet klubben i 70 timer. Klubkoordinatorens rolle bliver sammen med klubben at lægge og udføre en handleplan for pigestrategien. Den kan omfatte en lang række ting som f.eks.

  • Spillerrekruttering (f.eks. events)
  • Træneruddannelse
  • Trænermøder
  • Organisering og opgavefordeling i pigeafdelingen
  • Sociale arrangementer for piger
  • Forældreinvolvering

...og meget mere.

Klubkoordinatoren bliver klubbens garant for, at processen skrider frem som aftalt, da han/hun i høj grad vil være udførende på og uden for banen - sammen med klubbens repræsentanter.

Klubkoordinatoren suppleres desuden af en DBU Fyn-klubrådgiver (i op til 25 timer), hvis opgave bl.a. er at arbejde med forankring af pigestrategien i klubbens bestyrelse sammen med netop bestyrelsen.

Klubbens pris for det hele - dvs. i alt op til 95 timers hjælp - er kr. 7.500,-.


Infomøde er starten på det hele

For at komme i betragtning til et forløb skal minimum én fra klubbens bestyrelse - evt. sammen med trænere eller andre relevante - deltage på et infomøde d. 20. februar kl. 17-20 i Dalum IF's cafeteria. Her vil vi vil uddybe nærmere om tilbuddet og få en snak med den enkelte klub, om deres tanker og ideer på pigesiden.

Det er gratis at tilmelde sig infomødet, og undervejs byder vi på en bid mad.

Tilmelding til:

Jacob Skov på jask@dbufyn.dk, senest d. 13. februar.
Husk at oplyse klub, og hvor mange personer I deltager med.

Vi glæder os til at se jer, der vil styrke pigefodbolden i jeres klub!