Hvilke stævner kan spilles?

Forsamlingsforbuddet er på 10 personer - dog 50 for personer til og med 21 år. Dvs. at der pt. kun kan afvikles stævner for hold med deltagere til og med 21 år.

Må trænere og dommere over 21 år være med til stævner?

Ja, det antal personer over 21 år, der er nødvendige for gennemførsel af stævnet må være med. Det gælder IKKE spillere.


Mindre puljer

For at forsamlingsforbuddet ikke overskrides må der maks. være 50 personer i en stævnegruppe (spillere, trænere, dommere og dommerbord). Derfor er antallet af hold i puljerne reduceret. Det betyder samtidig, at puljerne er sårbare for afbud. Derfor opfordres i til at strække jer langt for at stille hold - og som minimum melde afbud i så god tid som muligt.


Færre spillere pr. hold

For at forsamlingsforbuddet ikke overskrides er antallet af spillere, I kan have med til kamp reduceret. Antallet af udskiftere der kan medbringes, er derfor reduceret til 2 for indefodbold og 5 for futsal.


Flere stævnegrupper pr. stævne

Et fodboldstævne kan afvikles i flere stævnegrupper, så længe stævnegrupperne behandles som separate stævner. Det betyder, at der fx kan afvikles kampe for en stævnegruppe (på max 50 personer) fra kl. 10- 12.30, og herefter kan der afvikles kampe for en anden stævnegruppe (på max 50 personer) fra kl. 13.00-15.30


Afspritning mellem stævnegrupper/træningshold

Efter en stævnegruppe har spillet færdig og efter endt træning, skal hallen tømmes helt for mennesker. Toppen af bander (hvor man typisk rører med hænderne) samt målstopler og overligger skal sprittes af. Det betyder, at man skal forlade hallen hurtigst muligt, når man er færdig. Der er lagt tid ind i stævneprogrammerne mellem puljerne til denne rengøring.


Opvarmningsbold og overtrækstrøjer

Holdet skal selv medbringe bolde til opvarmning samt overtrækstrøjer (i anden farve end spilledragt).


Omklædning

Man skal ikke forvente, at der er mulighed for omklædning. Det er op til den enkelte hal at vurdere. Vi opfordrer derfor til at møde omklædt og klare badet hjemme i denne corona-periode.


Tilskuere og ikke aktive spillere

For kampe, stævner og træning for børn og unge op til og med 21 år er der dispensation fra forsamlingsforbuddet, så der kan være samlet i alt 500 personer (inkl. de maks. 50 aktive). Tilskuere skal sidde ned, og der skal være minimum en 1 meters afstand mellem dem og min 2 m2 pr. person. I praksis betyder det, at grundet begrænset kapacitet i de fleste haller, bør evt. tilskuere/forældre holdes til et minimum, og man skal altid følge hallens anvisninger. NB! Det er vigtigt, at holdets træner får kommunikeret dette til forældrene!

Der skal bæres mundbind, når disse står op eller går rundt. Børn under 12 år skal dog ikke bære mundbind.


Tidsforskydning ved træning

I de fleste haller vil adgangsforholdene gøre, at det kan være smart evt. at tidsforskyde afgang fra og ankomst til træning mellem de forskellige træningsgrupper, så de ikke krydser hinanden.


Må forældre deltage i Bold & Bevægelse?

Sammen med børn og unge op til og med 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle aktiviteten forsvarligt. Der må f.eks. gerne deltage voksne sammen med børnene til Bold & Bevægelse. De voksne indgår i det maksimale antal på 50 personer. En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.


Retningslinjer fra udendørs videreføres indenfor

Ligesom udendørs gælder desuden disse generelle retningslinjer:

  • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp.
  • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter brug.
  • Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
  • Drikkedunke må ikke deles med andre.
  • Der bør ikke være fælles håndklæder.
  • Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden træning og kamp starter. Det anbefales, at der i hallen er mulighed for at spritte hænder af.
  • Alle forlader hallen, efter de har spillet deres sidste kamp, eller deres træning er slut.
  • Tilskuere skal sidde ned på de anviste pladser i hallen og følge hallens anvisninger
  • Hold må tidligst gå ind i hallen 10. minutter før deres kamp/pulje starter


Ovenstående er en lang liste af OBS-punkter, som kan være svære at overskue. Men, det er nu engang, hvad samfundssituationen kræver, og så må vi glæde os over, at vi trods alt kan spille fodbold under de givne vilkår. Og er der noget vi har lært fra udendørssæsonen, så er det, at det meste stadig kan lade sig gøre. Heldigvis.


Sådan håndterer I en positiv coronatest i klubben

Skulle uheldet være ude, og i oplever at have en person der får påvist smitte med covid-19 i klubben, så har DBU Bredde en guide til, hvordan sådan en situation håndteres bedst muligt.