Dansk børnefodbold skal være den bedste i verden.

Det er den store ambition i DBU's bestyrelse, der netop har vedtaget en ny børnefodboldstrategi, der skal sikre et stærkt fundament for dansk børnefodbold i fremtiden. Den bygger på en kulturændring og på et nyt og tidssvarende børnesyn, der tager afsæt i virkelighedens børneliv, og indeholder konkrete løfter og rettigheder målrettet det enkelte barn.

Børnerettighederne er baseret på FN's Børnekonvention omskrevet til børnefodbold, og skal sikre, at børn i fodbolden blandt andet får opfyldt retten til et godt børneliv, at barnet får mulighed for at udvikle sig på egne præmisser, samt at de voksne og klubber tager ansvaret for at skabe trygge og udviklende miljøer.

Den nye fælles strategi for dansk børnefodbold skal styrke klubberne i de kommende år både med ressourcer og kompetencer. Derigennem kan der skabes endnu bedre fodboldtilbud, der løfter og udvikler hvert enkelt barn og sikrer lige adgang til fodbolden for alle børn - uanset køn. alder, niveau og bopæl. Børnefodbold er- som andre aktiviteter for børn i disse år - presset af travlhed og mange fritidstilbud. Derfor ønsker DBU at skabe en børnefodbold med fokus på børnenes ønsker og behov, så flere får lyst til at spille og færre stopper. Uanset om barnet bliver professionel eller ”hyggespiller”.

DBU's nye børnefodboldstrategi er blevet udviklet gennem de sidste 18 måneder med analyser, workshops og i samarbejde på tværs mellem DBU, DBU Bredde, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen. Det tværgående samarbejde gør den nye strategi langt mere omfangsrig og grundlæggende end tidligere tiltag på området, lyder det i en fælles udtalelse fra DBU's formandskab - formand Jesper Møller, næstformand Bent Clausen fra DBU Bredde, næstformand Thomas Christensen fra Divisionsforeningen - samt Mette Bach-Kjær fra Kvindedivisionsforeningen:

"Børn er fundamentet i både dansk fodbold og i det danske samfund. Det er fremtidens voksne - og dem, der skal udvikle sig og præstere på mange områder, når de bliver ældre. Vi ønsker, at fodbold kan bidrage til udviklingen af børn med fokus på fællesskab. sundhed, venskaber, motion og udvikling. Ved at skabe verdens bedste børnefodbold bidrager vi både til børns udvikling og giver samtidig børnene mulighed for at blive så gode fodboldspillere som muligt. Det er en ambitiøs plan, men også en realistisk og en nødvendig plan for dansk børnefodbold. Den viser også, at med et stærkt samarbejde på tværs tager vi et fælles ansvar for dansk fodbolds fremtid, lyder det i en fælles udtalelse.

I den nye børnefodboldstrategi er der defineret en række særlige fokusområder, blandt andet at uddanne flere trænere med C-licens samt eksperter i børnetræning. Derudover skal der være flere børneudviklingstrænere i klubberne, der også i fremtiden skal understøttes i at kvalitetssikre, når det kommer til arbejdet med børnefodbolden. Dertil kommer desuden planer for endnu mere samarbejde mellem klubberne og de enkelte kommuner om mere bevægelse i skole/SFO.

Læs mere om baggrunden for strategien her – og har du spørgsmål om den nye strategi, så findes svaret måske her