De jyske og fynske fodboldklubber har mulighed for at påvirke fremtidens 11-mandsturnering for pigeungdomshold (og U13 Liga 8-mands) direkte netop nu.

Et spørgeskema er nemlig udsendt til klubbens indbakke, som henvender sig til klubbens pigeungdomstrænere.

Som en anden bil, der hvert andet år indkaldes til syn, trænger også pigeungdomsturneringen til et serviceeftersyn. Går det godt? Kan vi gøre det endnu bedre?

Send spørgeskemaet videre til trænere
Spørgeskemaet er udsendt til klubbernes kampfordelere, som bedes videresende mailen til klubbens trænere på pigeungdomssiden. Derudover er trænere, der var påsat som holdkontakter (KlubOffice) i rækkerne i efteråret 2020, også på modtagerlisten til spørgeskemaet.

I spørgeskemaet spørger vi bl.a.:

Hvor mange spillere har du til rådighed på dit hold i efteråret 2020?
Under 15
20-25
26–30
Over 30

 

Hvor mange kampe tænker du er optimalt for jeres hold på en halvsæson i den ordinære turnering?
(her tænkes både før og efter en evt. midtvejsombrydning sammenlagt, men foruden træningskampe, kampe i vinterturneringer mv.)
0-10
11–12
13-14
Over 14

 

Føler du, at midtvejsombrydningen har haft en positiv indflydelse på jeres sæson i efteråret?
Ja
Nej


Besvar senest 7. februar
Sidste frist for besvarelse af spørgeskemaet er søndag den 7. februar, hvorefter en arbejdsgruppe går i gang med at analysere besvarelserne og vurdere, om der på nogle områder kan optimeres på turneringen.

Arbejdet kan evt. ende ud i turneringsforslag til næste delegeretmøde.