Forslaget, som klubberne altså stemte igennem, kom fra DBU Fyns bestyrelse med det formål at forenkle reglerne vedrørende brug af dispensationsspillere. 

Dispensationsspillere vil efter sommerferien inkludere alle spillere, der er for gamle til at spille på holdet, eller som anvendes som såkaldte genbrugsspillere. Det vil altså også gælde, selvom den for gamle spiller går i klasse med de øvrige spillere på holdet.

Der vil altså være følgende typer dispensationsspillere:

Type Dispensation skal søges

For gamle spillere (mere end 3 mdr. for gamle)

Ja
Kvartalsspillere (maks. 3 måneder for gamle) Nej
Genbrugsspillere* (se forklaring nedenfor) Nej


Alle ovennævnte spillere skal markeres som dispensationsspillere på holdkortet.


Hvor mange dispensationsspillere må bruges?
Der er ikke ændret i antallet at dispensationsspillere, der kan bruges til kamp eller stævne. De er fortsat som følger:

3- og 5-mandsstævner: 1 spiller
8-mands: 2 spillere
11-mands: 3 spillere

Disse antal inkluderer med virkning fra efter sommerferien altså ALLE for gamle spillere (også kvartalsspillere) og genbrugsspillere tilsammen. 


- Tidligere har det været sådan, at et hold kunne have f.eks. 3 klassetrinsspillere og derudover yderligere 3 for gamle spillere med på et 11-mandshold. Det betød, at mere end halvdelen af holdet faktisk var for gamle, og det er ikke hensigtsmæssigt, forklarer formand for DBU Fyns Ungdomsudvalg Mette Gregersen og fortsætter:

- Samtidig kunne det være svært for modstanderne at se på holdkortet, hvorfor det andet hold havde mange for gamle spillere med, da klassetrinsspillere ikke fremgik som sådan på holdkortet. Vi har ønsket at gøre det mere gennemskueligt for alle parter.


*Hvad er genbrugsspillere?
Genbrugsspillere er spillere, der spiller på ét hold i en spilleform, f.eks. 11-mands, og som også spiller på et andet hold i samme spilleform og indenfor samme årgang. Konkret er det f.eks. en U14 spiller, der spiller på U14 Liga 3 og også på U14 Liga 4.


Disse regler gælder stadig
Der er to meget væsentlige regler, som fortsat giver mulighed for stor fleksibilitet:

  1. Skift mellem spilleformer: En spiller må gerne spille på ét hold i en spilleform, f.eks. 11-mands og også på et andet hold i en anden spilleform inden for samme årgang. Konkret betyder det, at en U14 spiller, der spiller på U14 Liga A og også kan spille U14 B 8-mands.

  2. Fleksibilitetsreglen: Yngre spillere kan altid oprykkes. F.eks. kan en U14 spiller spille U14 11-mands og U15 11-mands.