DBU Bredde og DFU (Danske Fodbolddommere) lancerede i foråret 2020 en "Fastholdelses- og kompetencepulje" (FKP), hvor DBU's lokalunioner og landets fodbolddommerklubber kan søge midler til kompetenceudvikling og fastholdelse af breddedommere.

I puljen var der ved oprettelsen et samlet beløb på 400.000 kroner, der skal gives til aktiviteter der afvikles både i 2020 og 2021.

De første 180.000 kroner, blev uddelt på baggrund af første ansøgningsrunde i 2020 – det kan du læse mere om her.

Og senest er der nu uddelt yderligere 76.103 kroner, til projekter der har ansøgt puljen i anden ansøgningsrunde.

Fælles projekter er særligt interessante
Henrik Funder, der er formand for DBU Breddes Breddedommergruppe og medlem af FKP-ledelsen, der behandler ansøgninger til puljemidlerne, fortæller at FKP-ledelsen, og puljemidlerne, ser særligt positivt på at støtte projekter, der tager sit afsæt i samarbejde.

- Når man søger FKP puljen er det selvfølgelig vigtigt, at man som ansøger sætter sig ind i de kriterier, der er for at komme i betragtning til at modtage puljemidler. Men derudover så ser vi, i FKP-ledelsen, meget positivt på ansøgninger, hvor der søges til initiativer på tværs af f.eks. dommerklubber eller fælles aktiviteter mellem eksempelvis lokalunioner, klubber og dommerklubber.

I alt er der, i denne ansøgningsrunde, landet 20 ansøgninger på FKP-ledelsens bord, fra 9 forskellige dommerklubber.

Mange spændende initiativer – men plads til at tænke ud af boksen
Carsten Bachmann, bestyrelsesmedlem i DFU og ligeledes medlem af FKP-ledelsen, glæder sig over de muligheder puljen giver, både i forhold til at samarbejde DFU og DBU Bredde mellem, men samtidig også de mange spændende initiativer som puljen allerede har haft mulighed for at støtte.

Samtidig ser han gode muligheder for at ansøgerne kan søge projekter og tiltag der er lidt ’udenfor’ boksen.

 

Dette er rigtig gode arrangementer, der selvfølgelig skal tildeles midler. Carsten Bachmann, bestyrelsesmedlem i DFU og medlem af FKP-ledelsen

- Der har i denne ansøgningsrunde været flest ansøgninger til sociale arrangementer, samt ansøgninger til både teoretisk og fysisk træning. Dertil har en dommerklub ansøgt til en hel medlemsdag, hvor både "dommerens trivsel", "lovstof" og "et år med VAR" er på programmet. Dette er rigtig gode arrangementer, der selvfølgelig skal tildeles midler.
Men vi efterlyser også noget nyt, hvor der "tænkes ud af boksen" og "på tværs". Samtidig ser vi frem til at få ansøgninger fra alle dommerklubber ved næste ansøgningsrunde, når de corona-udskudte arrangementer i dommerklubberne ser ud til at være afholdt.

Ligeledes har en anden dommerklub søgt om støtte til en fælles social dag, med både et mesterskab i teori, men også med plads til at se åbningskampen i EM, Danmark-Finland, og bruge dette som anledning til at mødes i dommerklubben.

Stadig mulighed for at søge
FKP-Puljen er åben for endnu en ansøgningsrunde, og der er som både Henrik Funder og Carsten Bachmann beskriver, gode muligheder for støtte, hvis man har et spændende projekt eller tiltag.

Der er frist for ansøgning til næste ansøgningsrunde til FKP-puljen d. 1. september 2021.

Man kan senest forvente svar på sin ansøgning d. 15. oktober 2021.

Der kan ansøges ved at sende en mail til Jakob Bille fra DBU Bredde på jabi@dbujylland.dk

FKP-ledelsen består af Carsten Bachmann, Henrik Funder, Per Svendson og Thomas Christoffersen, og understøttes administrativt af Jakob Bille.

Fakta: Hvilke udgifter kan dækkes af puljen?
FKP kan finansiere samtlige objektive omkostninger ved aktiviteter inden for formålet, herunder eksempelvis:

  • Instruktørhonorar og befordring (maks. 3 timer pr. arrangement)
  • Omkostninger til oplægsholdere (f.eks. trænere, udviklere, konsulenter m.fl.)
  • Lokale-, hal- eller stadionleje
  • Hel eller delvis betaling af f.eks. entrebilletter til kampe
  • Rimelig forplejning
  • Maks. 2 lokale tovholderes befordring


Alle ansøgere der har modtaget afslag, er blevet kontaktet af FKP-ledelsen, med begrundelse og forklaring hvori afslaget har bestået.