DBU Fyns bestyrelse har på baggrund af den aktuelle corona-situation præciseret principperne for udsættelse af turneringskampe.

Udsættelse af kampe
Såfremt en eller flere spillere på holdet er smittet med corona, eller der er konkret mistanke herom grundet symptomer, kan det pågældende hold kræve kampen udsat uden nogen form for dokumentation og uden nogen konsekvenser i form af gebyrer eller lignende. 

Det gør sig til gengæld ikke gældende, hvis en eller enkelte spillere på holdet "blot" er nær kontakt til en smittet i en anden sammenhæng men ikke udviser symptomer. Dette vil altså ikke være nok til, at et hold kan kræve kampen udsat. Ved afbud vil holdet i dette tilfælde blive taberdømt.

Se Sundhedsstyrelsens beskrivelser af symptomer på Covid-19 her.

Opdatering 6. april 2021: Hvis et hold har spillet mod et andet hold, som efterfølgende har fået en spiller konstateret smittet, og alle på begge hold derefter er blevet identificeret som nære kontakter af smitteopsporingen, kan holdet, som ikke har en påvist smittet, men derimod alle spillere defineret som nære kontakter også få deres kamp(e) i perioden for isolationen udsat.

Vi har fuld tillid til, at klubberne forvalter retningslinjerne inden for fair play-ånden Bjarne Christensen, formand DBU Fyn

Hvordan udsætter vi en kamp?
Hvis I har smittede personer i truppen eller nogen udviser symptomer på corona-smitte, kan kampen udsættes - men kun af en officiel kontaktperson (bestyrelsesmedlem eller kampfordeler) fra klubben. Vedkommende skal sende en mail til info@dbufyn.dk. Så sørger administrationen for at udsætte kampen.

Hvis behovet for at udsætte en kamp (pga. smitte eller mistanke herom grundet symptomer) opstår akut i en weekend, skal I kontakte både modstander og dommer, så de ikke møder op til kamp. Herefter skal I også sende en mail til DBU Fyns administration (info@dbufyn.dk), så kampen kan håndteres som udsat i det administrative system efterfølgende. Dommerens og modstanderens kontaktoplysninger kan findes via holdkortet.


2 dage til at finde nyt spilletidspunkt
Efter udsættelsen har I to dage til i samarbejde med modstanderholdet at finde en ny dato, hvor kampen kan spilles og melde det til DBU Fyn. Sker dette ikke, fastsætter administrationen en ny kampdag og spilletidspunkt. Det er en nødvendighed for at sikre den samlede turneringsafvikling.


Spillere kan spille 2 kampe på samme spilledag
Det er besluttet at gøre det muligt at afvikle to kampe på samme spilledag. F.eks. en kamp fredag, og en kamp søndag (fredag, lørdag og søndag opfattes jf. turneringsreglementet som samme spilledag).

Denne ekstraordinære regel er ligeledes besluttet med henblik på at sikre, at alle kampe kan afvikles inden for forårsturneringens terminer - også selvom kampe bliver udsat.

Alt det ovenstående gælder indtil videre for forårssæsonen 2021, og DBU Fyns bestyrelse vil følge udviklingen nøje med henblik på en eventuel løbende justering af retningslinjerne.

Den fynske fodboldverden har et medansvar
Den fynske fodboldverden har ligesom resten af samfundet et ansvar for, at vi alle passer ekstra godt på hinanden i denne tid og ikke bidrager til smittespredning. Derfor ønsker vi med ovenstående ud fra et forsigtighedsprincip at give den størst mulige fleksibilitet i forhold til udsættelse af kampe, når der i truppen er påvist corona eller der mistanke herom grundet symptomer.

- Vi er sikre på, at alle klubber som udgangspunkt ønsker at få deres kampe afviklet på fodboldbanen, og vi har fuld tillid til, at klubberne forvalter dem inden for fair play-ånden. De er sat i værks for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af fynsk fodbold, forklarer formand for DBU Fyn, Bjarne Christensen.

Hvis I er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte os på info@dbufyn.dk eller 66178218.