Brug af spillere i den første kamp

Hvis en spiller kommer fra et højere niveau, skal han/hun "spilles fri", inden spilleren lovligt kan benyttes på dit hold. Reglen om, at en spiller skal "spilles fri" gælder også, selvom der er tale om to forskellige turneringshalvdele. Læs mere om hvordan en spiller "spilles fri" her.

Man skal derfor være opmærksom på, på hvilket hold spillerne har spillet deres sidste kamp i efteråret 2020.

Nye spillere fra andre klubber

Kommer spilleren fra en anden klub, må spilleren frit indplaceres på det niveau, man ønsker. Reglen om at han/hun skal indplaceres på samme niveau som vedkommende kom fra, gælder altås ikke længere.

Karantænedage skal dog forsat afsones på det samme niveau, som spilleren kom fra. Har man ikke hold på samme niveau, skal karantænedage afsones på det nærmeste niveau i den nye klub.

Sådan bliver nye spillere lovlige

Alle spillere skal have et spillercertifikat (eller en supplerende spilletilladelse) og et aktivt Fodboldpas for at være klar til kamp. Spilleren aktiverer selv sit Fodboldpas, mens det er klubben, der indhenter spillercertifikatet. Læs mere om spillercertifikat eller supplerende spilletilladelse her.

Generelt omkring op- og nedrykning af spillere

Reglerne omkring op- og nedrykning af spillere kan godt virke som lidt af en jungle. Vi har derfor samler de vigtigste regler her.

Er du i tvivl, så kontakt DBU Fyn, inden du sætter spilleren på holdkortet i første kamp.