Efter i 2020 at have lanceret onlinematerialet for Flere 10-13-årige i klubben, har vi sat spotlight på rekruttering, træning og fastholdelse af de 10-13-årige.   

Men spotlight og online materiale gør det ikke alene. Derfor har DBU Fyn og DBU Jylland taget skridtet videre og ansat en instruktør til at hjælpe klubberne i gang og igennem.

Vi tilbyder 8 fodboldklubber et gratis forløb med DBU Fyn/Jylland-instruktør, Hanne Kristiansen. Forløbet kan starte nu eller på et senere tidspunkt i 2021. Det er op til jer og instruktøren i samarbejde.  

Fokus vil være hjælp til rekruttering, træning og fastholdelse af 10-13-årige i jeres klub. Derudover vil Hanne have fokus på, om jeres lokale skole kan tænkes ind som samarbejdspartner.

Hanne vil i den kommende tid tage kontakt til alle de klubber, der har downloadet online materialet. 

Husker I ikke, om I har gjort det, eller vil I bare genre høre mere om tiltaget, så kontakt gerne Hanne allerede i dag. 

 

Baggrund

Onlinematerialet er blevet til som en videreudvikling af skolekonceptet  ’11 for Health’, hvor 4. - 6. klassetrin på forskellige skoler i Danmark er igennem et 11-ugers fodboldforløb. De 10-13-årige er en lidt svær størrelse at få passet ind i klubben, hvis de ikke har spillet fodbold før, og hvis klubben i forvejen har eksisterende hold i aldersgruppen.

Men de her medlemmer er en gave, der sagtens kan blive en stærk integreret del af klubben. De kan både  fylde op på hold og årgange som måske er lidt små, eller de kan være startskud til at klubben får et helt nyt hold.

Du kan finde mere viden om både 11 for Health og materialesættet via følgende links:

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/flere-10-13-aarige-i-klubben/

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/fodbold-i-skolen/for-skoler/11-for-health/