Der er lys at spore for pigefodbolden på Fyn.

Det gælder i særdeleshed hos Odense Kammeraternes Sportsklub (OKS).

Det startede med en gruppe forældre for fire år siden.

Her fik de opbakning af klubben til at få et dedikeret pigeudvalg, som fokuserer på at udvikle pigefodbolden ved at arbejde for at sikre, at der er mange piger, der spiller fodbold.

Pigerne kommer ikke af sig selv. Line Sønderup Hansen, sportslig koordinator i OKS

Siden er det gået stærkt. Rigtig stærkt.

Fra 5. oktober 2019 havde OKS ”kun” 98 piger tilknyttet klubben på tværs af årgangene. Ser man på antallet pr. 4. oktober 2021, altså godt og vel to år senere, er der 222 registrerede pigespillere i klubben. Det svarer til en stigning på næsten 130%.

OKS Spillerudvikling På Tidslinje (Kvinder)

Medlemsboostet er bl.a. blevet understøttet af tilskud fra Odense Kommunes Idrætspulje og fra Albanifonden via DBU. Men trods midler til at løfte pigefodbolden, er man ikke kommet sovende til succesen. Rekrutteringsindsatsen har været hårdt - og spændende - arbejde.

- Pigerne kommer ikke af sig selv, lyder det fra Line Sønderup Hansen, der er sportslig koordinator og en del af pigeudvalget i OKS.

Adspurgt til, hvordan man sikrer tilgangen af piger i klubben, svarer hun:

- Vi gør det eksempelvis gennem sociale arrangementer, uddeling af flyers og løbende afvikling af rekrutteringsarrangementer som eksempelvis Pigefodboldens Dag, men også ”Venindedag”, hvor pigerne kan tage en veninde med til en omgang hygge og leg ude på fodboldbanerne i klubben.

Hyggen og glæden sætter sit præg

OKS Fantastisk Fodboldstart For Piger (3) Tre glade piger, der gør klar sig klar til at blive udfordret på motorik og kropskontrol. Foto: OKS

I uge 34 startede OKS ”Fantastisk Fodboldstart for piger”. Et forløb, der havde til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold.

Forløbet blev afviklet i samarbejde med DBU og bestod af en ugentlig træning i SFO-tiden i fem uger, hvor både piger og pædagoger blev taget godt imod på banen og i klubben. Den femte og sidste træning var med de samme trænere, men foregik ellers sammen med de piger, som allerede spiller i klubben.

Line var tovholder for projektet. Med solen, der bragede fra en skyfri himmel, var der brede smil på læberne af både trænere, spillere og veninder på lægterne.

Omtrent 130 piger deltog den første dag og den dag, de var flest, var der næsten 200 piger på anlægget:

- Med så mange deltagere forløb første træning over alle forventninger. Jo mere vi nærmede os træningsstart, begyndte flere og flere af pigerne og deres pædagoger at komme ind fra alle hjørner af OKSon Park (anlægget i klubben, red.), fortæller Line.

Klubben havde i samarbejde med DBU Fyns koordinator, Ida Marie Kvist Andersen, forberedt sig godt til dagen. Med ni forskellige aktiviteter blev pigerne delt op i henholdsvis 0.-1. klasse og 2.-4. klasse. Pigerne gav den fuld skrue til samtlige lege:

- Det har været et rigtig positivt samarbejde med OKS, siger Ida og tilføjer:

- Klubben er villige til at lægge mange timer i pigefodbold og er meget åbne i forhold til, hvordan man bedst rekrutterer piger. Jeg tror, at en fortsat aktiv indsats vil få klubbens vækst i medlemstallet til at stige yderligere.

OKS Fantastisk Fodboldstart For Piger (1) Mange bolde og kegler fløj over det grønne græstæppe på en solrig dag. Foto: OKS

De fleste piger kendte i forvejen aktiviteterne, der gik på at blive udfordret i motorik og kropskontrol, kryds og bolle, skud på mål, kamp og meget mere.

Alle skal have de samme muligheder i OKS. Evald Bundgård Iversen, formand for pige- og dameudvalget i OKS

Derfor hyggede pigerne sig og syntes, at det var sjovt at være sammen med deres veninder:

- Generelt var der udelukkende positive tilbagemeldinger fra pigerne på dagen. De piger, som i forvejen spiller fodbold i fritiden, synes, det var hyggeligt at lege sammen med deres veninder, med fodbolden klistret til fødderne, forklarer Line og fortsætter:

- De piger, som ikke er vant til at spille fodbold, syntes også, det var sjovt at lege og prøve de genkendelige lege med en twist. Efterfølgende har vi fået tilbagemeldinger på, at nogle piger syntes, at der var lidt for meget fodbold og lidt for lidt leg. Det tog vi selvfølgelig højde for til de efterfølgende træninger.

Så sent som d. 11. september afholdt OKS også ”Pigefodboldens Dag”, der handler om at fejre og sætte fokus på pigefodbolden. Dette gælder både i klubben såvel som på den bredere front, så flere bliver opmærksomme på muligheden for at spille pigefodbold generelt.

Pigefodboldens Dag (1) Instruktøren i OKS viser en strækøvelse med armene, der rækker helt op til skyerne. Foto: Aamer Al-Khatib

Til Pigefodboldens Dag deltog piger i årgangene 2010-2018, men der er ikke sat en begrænsning på aldersgruppen. Alle piger er altid velkomne til disse begivenheder, understreger klubben.

Konkret henvender Pigefodboldens Dag sig både til piger, der har spillet fodbold længe og til piger, der for første gang skal sparke til en bold. For Evald Bundgård Iversen, der er formand for pige- og dameudvalget i klubben og også årgangsansvarlig for U9-U12-piger, er der en kæmpe glæde forbundet med afviklingen af begivenheden:

- Ambitionen er, at alle piger, uanset forudsætninger, skal opleve det sjove ved at sparke til en bold og få en fornemmelse af fællesskabet, som også står centralt på dagen, siger han og fortsætter:

- Vi ønsker at fremme det fede fodboldmiljø for alle i vores klub, hvor alle skal have lige muligheder. Og en naturlig del af det er, at der også er piger i klubben, der har de samme muligheder i forhold til træningstider, bolde, trøjer osv. Satsningen har givet mange pigemedlemmer og bidrager til et godt og sammenhængende klubmiljø.

Vi vil hellere have, at pigerne træner en gang om ugen og fortsat oplever glæden ved fodboldspillet. Evald Bundgård Iversen, formand for pige- og dameudvalget i OKS

I forbindelse med Pigefodboldens Dag har OKS uddelt omkring 2500 flyers til skoler, daginstitutioner og egne spillere for at fremme og gøre opmærksom på begivenheden.

Helt overordnet er ønsket i OKS, at man skal træne et par gange om ugen. Dog vægter kvaliteten højere end kvantiteten:

- Vi opfordrer helt klart til, at man træner to gange om ugen, men vi vil hellere have, at pigerne træner en gang om ugen og fortsat oplever glæden ved fodboldspillet, end at de træner to-tre gange og stopper, fordi de kører sur i det, fortæller Evald.

For at holde motivationen oppe hos pigerne, benytter OKS sig af særlige initiativer, der skal fastholde fællesskabet i klubben:

- Vi arbejder løbende med en række forskellige sociale arrangementer i form af overnatningsture, fælles tur til landskamp, hygge-træninger, fællesspisning osv. for at understøtte det sociale uden for banen. Til Pigefodboldens Dag er træningen tilrettelagt, så alle kan være med uanset niveau. Så det forhåbentlig bliver en sjov og hyggelig dag for alle, lyder det fra Evald.

En initiativrig foreningsklub

OKS har mange bolde i luften. Både på banen, men også særligt uden for banen, hvor der har været arbejdet med at markedsføre de forskellige tiltag. Det er pigeudvalget, der selv har taget initiativ til at nå ud til pigerne.

For os er det altafgørende, at pædagogerne også er aktivt deltagende. Line Sønderup Hansen, sportslig koordinator i OKS

Ifølge Line har aktiviteterne med SFO’erne været en kolossal hjælp til at skabe opmærksomhed omkring pigefodbolden i klubben: 

- Vi kontaktede de lokale SFO'er inden sommerferien, så de allerede dengang kunne tage stilling til, om de ville tilbyde pigerne fodbold efter sommerferien. Mange SFO'er syntes, det var rigtig godt, at vi selv opsøgte dem, siger hun og opfordrer andre klubber til at gøre det samme:

- Det kan virkelig anbefales at tage ud på skoler, SFO'er eller hvor målgruppen ellers befinder sig. På den måde mærker de, at man er seriøs og virkelig har lyst til at byde dem velkommen.

Hvordan sker det i praksis?

OKS har blandt andet bedt SFO'erne om at give et estimeret tal på, hvor mange piger, de forventede ville deltage. Ud fra tilbagemeldingerne valgte de at sætte ni trænere på pr. træning, fordi de mener, at hver træner højst skal have 20 piger. Line peger dog på særligt én ting, der giver et boost til samarbejdet:

- For os er det altafgørende, at pædagogerne også er aktivt deltagende, ellers vil det ikke fungere, siger hun.

Til selve træningen i forbindelse med ”Fantastisk Fodboldstart for piger” samledes pigerne i midtercirklen på en 11-mands bane, hvorefter de blev delt ind i ni grupper. Hver træner tog en gruppe med ud til sin aktivitet. Efter første aktivitet blev pigerne sendt videre til næste aktivitet, hvor en ny instruktør stod klar til at modtage dem. Til slut samledes alle pigerne i midtercirklen igen:

- Med så mange piger er der brug for klare rammer, og derfor har vi nydt godt af vores planlægning, fortæller Line og uddyber:

- I OKS har vi en helt fantastisk pigeafdeling og pigeudvalg, som gør et stort stykke arbejde i at tilbyde fodboldtræning for piger. De seneste år er der sket en kæmpe fremgang i medlemstallet, og hver tirsdag og torsdag dribler en masser piger rundt på OKSon Park. Det skyldes blandt andet Pigefodboldens Dag, hvor alle interesserede piger bare kan møde op, og "Venindedage", hvor alle piger som sagt må tage en veninde med.

- At der er så stort fokus på pigefodbold gør, at der, uanset alder, altid vil være nogle jævnaldrende piger, som er klar til at tage godt imod nye spillere. Samtidig er der stort potentiale for, at flere piger bliver i klubben – og foreningslivet generelt – når de når teenageralderen, hvor nogle piger som regel stopper, afslutter hun.